دوشنبه 8 خرداد 1385

رييس دانشگاه تهران: بازنشستگي اساتيد، بر اساس مقررات دانشگاه انجام مي‌شود، ايسنا

- به برخي تشكلهايي كه با نظام هماهنگي زيادي ندارند، ارفاق مي‌شود


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنفي

رييس دانشگاه تهران با رد و بي‌اساس خواندن برخي شايعاتي درباره اساتيد دانشكده حقوق گفت: بازنشستگي اساتيد، عادي و بر اساس مقررات دانشگاه است كه هر سال انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران، آيت الله عميد زنجاني در حاشيه مراسم تقدير از دانشجويان نمونه درباره بازنشستگي برخي از اساتيد دانشكده حقوق دانشگاه تهران، در عين حال تصريح كرد: تلاش شد حتي الامكان تا اساتيدي كه به رتبه استادي رسيده‌‏اند اما در سن بازنشستگي قرار دارند، حفظ شوند.

به گفته وي، بيشتر بازنشستگان مربي و يا استاديار هستند و تعداد اندكي از دانشياران نيز بازنشسته شده‌‏اند كه سن آنها بيش از 65 سال بوده است و مشمول مقررات بازنشستگي مي‌شوند.

وي افزود: در ليستي كه از اساتيد بازنشسته حقوق ارائه شده، اسامي اساتيدي وجود دارد كه دو سال پيش بازنشسته شده‌‏اند و همچنين اسامي اساتيدي نيز به چشم مي خورد كه هنوز بازنشسته نشده‌‏اند.

عميد زنجاني گفت: اسامي برخي از اساتيد دانشكده حقوق در ليست بازنشستگي آمده است كه اگر خود آن اساتيد نيز تقاضاي بازنشستگي كنند، ما سعي مي‌كنيم كه آنها را از اين تصميم منصرف كنيم.

رييس دانشگاه تهران يادآور شد: ازتعداد اساتيدي كه بازنشسته شده‌‏اند، دواستاد، خود اصرار به بازنشستگي داشتند و دو يا سه مورد نيز طبق مقررات بازنشسته شدند.

رييس دانشگاه تهران با بيان اينكه از صدور حكم بازنشستگي دو يا سه نفر از اساتيد دانشكده حقوق خشنود نيستم، ادامه داد: با توجه به اينكه خود متعلق به دانشكده حقوق هستم، نمي‌‏توانم تبعيضي قائل شوم، يعني اساتيد رشته‌‏هاي ديگر را بازنشسته كنم و اساتيد دانشكده‌اي كه به آن تعلق دارم را استثنا كنم.

وي با بيان اينكه براساس مقررات، ناگزير به رعايت عدالت هستم، خاطرنشان كرد: براي دانشكده‌‏اي كه به آن تعلق دارم نمي توانم امتياز خاصي قائل شوم و از سويي هيچ كدام از اساتيد بازنشسته دانشكده حقوق به درجه استادي نرسيده بودند.

عميد زنجاني در ادامه با رد برخورد سليقه‌اي با تشكل‌هاي دانشجويي، گفت: هركسي كه بخواهد اظهار نظر كند، بر اساس تمايلات خود اظهار نظرمي‌كند در حالي كه بايد يك فرد بي‌طرف در اين باره اظهار نظر كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش ايسنا، وي گفت:‌ تا آتجايي كه من اطلاع دارم كه به برخي از طيفها و تشكلهايي را كه خيلي با نظام هماهنگي ندارند، بيشتر ارفاق مي‌كنند تا ساير جماعت، تا عدالت محسوس باشد.

وي افزود: حتي ما در حال حاضر مورد اعتراض هستيم كه مساوات را رعايت نمي كنيم و به هر كسي كه بيشتر شلوغ مي‌كند، امتياز بيشتري مي دهيم.

رييس دانشگاه تهران همچنين از پيش‌بيني برنامه طولاني مدت براي بازسازي خوابگاههاي دانشجحويي خبر داد و افزود:اين برنامه احتياج به حركت در سطح ملي دارد و از وزارت علوم و رييس جمهور درخواست مي‌شود كه از منابع ارزي مبالغي را براي بازسازي و نوسازي خوابگاهها اختصاص دهند و اميدواريم اين طرح در هيات وزيران و در مجلس با نظر موافق تصويب شود.

Copyright: gooya.com 2016