دوشنبه 8 خرداد 1385

تجمع كارمندان شركت ملي نفتكش ايران در مقابل وزارت نفت و مجلس شوراي اسلامي، ايرانيوز

تعدادي از دانش‌آموختگان آموزشگاه‌هاي نفت جنوب كه پس از چند سال خدمت در شركت ملي نفتكش ايران در اثر سياست تعديل نيرو بازخريد شده‌اند، در دو گروه جداگانه در مقابل شركت ملي نفت ايران و مجلس شوراي اسلامي دست به اعتراض آرام زدند.


به گزارش خبرگزاري ايرانيوز، اين عده كه جمعيت‌شان قريب به 50 نفر است، پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي در آموزشگاه‌هاي نفت جنوب در دوران وزارت مهندس زنگنه در شركت ملي نفتكش ايران، استخدام مي‌شوند و اكنون پس از 6 ، 7 سال كار در اين شركت با حكم رسمي باز خريد مي‌شوند.

عده‌اي از معترضان كه در دومين روز اعتراض خود از صبح امروز در مقابل شركت ملي نفت ايران در زير آفتاب و روي سنگ‌هاي داغ پياده‌رو نشسته‌اند، با اعلام اين مطلب كه به بهانه خصوصي‌سازي و سپردن شركت ملي نفتكش ايران به بخش خصوصي از آبان ماه سال 84 سياست تعديل نيرو در اين شركت پيش گرفته شده، به خبرنگار ايرانيوز گفتند: ما در تاريخ 23 آبان ماه 84 نامه‌اي را به مهندس وزيري هامانه سرپرست وزارت نفت نوشتيم كه طي آن اظهار داشتيم كه حدود 150 نفر از پرسنل شركت ملي نفتكش ايران كه فارغ التحصيل آموزشگاه فني و حرفه‌اي مناطق اميديه، مسجد سليمان، اهواز و گچساران است و جهت خدمت در مناطق خشكي آموزش ديده‌اند، در خصوص انتقال از شركت ملي نفتكش به مناطق نفت‌خيز در خشكي درخواست‌هايي دارند كه اين نامه به امضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و نمايندگاني چون كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژي، رئيس كميسيون عمران و ديگر نمايندگان خواسته‌هاي ما را به حق دانسته‌اند.

يكي از معترضان اضافه كرد: همچنين نامه‌اي را در تاريخ 18 ارديبهشت 85 به مركز رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري ارسال كرديم مبني بر اعتراض تعدادي از كارمندان شركت ملي نفتكش به اخراج آنان از سوي شركت مذكور كه پاسخي نيز دريافت نكرديم و اين در حالي است كه در تاريخ 22 دي ماه 84 آقاي صدرالسادات مدير اداري شركت ملي نفت ايران، بنا بر تأييد رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت، سيدمصطفي زين‌الدين درخواست ما را به حق دانسته بود ولي رئيس جديد امور اداري شركت نفت، آقاي بخشيان خواسته ما را به حق نمي‌داند و در پاسخ به ما مي‌گويد: هر آنچه من مي‌گويم همان مي‌شود.

بر اساس همين گزارش، يكي از معترضان نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرانيوز اظهار داشت: اين اقدام در واقع نوعي اخراج خزنده است كه در اثر تباني يا حتي در اثر مشكلات ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ملي نفتكش صورت گرفته است. ما دوره ديده نفت و گاز هستيم و معادل 5000 ساعت كلاس درس گذرانده‌ايم اما با وجود اين از هنگامي كه شركت ملي نفتكش خصوصي ‌شد و واحدهايش را فروخت، ما بيكار شديم و از تاريخ اول ارديبهشت ماه 85 به طور رسمي ما را مرخص كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اضافه كرد: ما بومي خوزستان هستيم و درخواست‌مان اين است كه ما را به محل كار خودمان برگردانند. درست است كه شركت خصوصي شده، ولي طبق قانون كارمندان شركت كه خصوصي نشده اند. طبق قانون مصوب مجلس، ادوات خصوصي مي‌شوند ولي نفرات نه.

گفتني است معترضان كه اغلب در اثر داغي هوا، كاغذ يا روزنامه بر سر گرفته بودند و پارچه نوشته‌اي را پشت سرشان به درخت وصل كرده بودند كه روي آن با خط درشت نوشته بود «عدالت؟!» اعلام كردند؛ تا زماني كه مطالبات برحق ما برآورده نشود و قانون به درستي اجرا نگردد، به تحصن خود ادامه خواهند داد.

همچنين معترضان افزودند: ما خواستار جواب مكتوب و علني مسؤولان هستيم نه پاسخ‌ها و وعده‌هاي شفاهي، چرا كه خودمان نيز از ابتدا به صورت مكتوب نامه‌هايي را نوشته‌ايم و درخواست‌هاي خود را به صورت شفاهي بيان نكرده‌ايم.

Copyright: gooya.com 2016