سه شنبه 9 خرداد 1385

وزير امور خارجه اسرائيل: جامعه جهاني براي جلوگيري از برنامه هسته‌‏اي تحريم اقتصادي عليه ايران اعمال كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

«تزيپي ليوني» وزير امور خارجه اسرائيل جامعه جهاني را به اعمال تحريم اقتصادي عليه ايران فراخواند تا از تحقق برنامه هسته‌‏اي ايران جلوگيري شود.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا)، خبرگزاري آناتولي تركيه گزارش داد كه وزير خارجه اسرائيل گفت: «بايد پيش از آنكه به ساير ابزارهاي اعمال فشار بر تهران روي آورد، از تحريم اقتصادي آغاز كرد.»
وي كه هم‌‏اكنون براي انجام ديداري دو روزه در تركيه به‌‏سرمي‌‏برد، در مذاكرات خود با مقامات تركيه، به بررسي روابط دوجانبه، دورنماي حل مشكل عرب‌‏ـ‌‏اسرائيل و نيز برنامه هسته‌‏اي ايران پرداخت. ليوني ادعاكرد: «ايران در آينده‌‏اي نزديك مي‌‏تواند سلاح هسته‌‏اي بسازد. آنگاه نه تنها تهديدي براي كشورهاي منطقه، بلكه تهديدي براي تمام جهان خواهد بود و اميدوارم كه جامعه جهاني توانايي متوقف كردن ايران را داشته باشد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود كه اسرائيل قصد حمله و وارد كردن ضربه به ايران را ندارد.
بنابراين گزارش، «عبدالله گل» وزير امور خارجه تركيه، در كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با وزير امور خارجه اسرائيل گفت كه آنكارا خواهان تبديل خاورميانه به منطقه‌‏اي عاري از سلاح هسته‌‏اي است و تركيه قاطعانه مخالف اشاعه سلاح هسته‌‏اي در منطقه اطراف خود است.
عبدالله گل ضمن صحبت پيرامون دورنماي دستيابي به صلح در خاورميانه، گفت كه اساس برقراري صلح مي‌‏تواند عمل به قطعنامه‌‏هاي سازمان‌‏ملل‌‏متحد و پيروي از طرح صلح «نقشه راه» باشد.

Copyright: gooya.com 2016