پنجشنبه 11 خرداد 1385

اختلاف چند نماينده مجلس برای حضور در جمع مسافران جام جهانی فوتبال، فردا

يک منبع آگاه از اختلافات برخی نمايندگان مجلس شورای اسلامی برای حضور در جمع شش نفره اعزامی به جام جهانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار فردا، وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: پيش از اين قرار بود ۳ نفر از نمايندگان تيم ملی را در جام جهانی آلمان همراهی کنند اما اختلاف نمايندگان باعث شده تعداد نمايندگان اعزامی از عدد سه به شش افزايش يابد.

وی با بيان اين مطلب که قرار بود اميدوار رضايی، ايرج نديمی و اميررضا خادم به آلمان اعزام شوند، تصريح کرد: پس از اعلام اين خبر، ساير نمايندگان که در هيئت برخی از تيم های ورزشی فعال هستند، به ترکيب اين تيم اعتراض کردند.

وی تصريح کرد: شماری از‌ آنها به تبعيض ابجاد شده ميان نمايندگان معترض بودند و شماری ديگر با مطرح کردن اين جمله که سال‌هاست در فراکسيون ورزش حضور دارند، خود را صاحب دستگاه ورزش می خواندند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين منبع آگاه با بيان اين مطلب که اين گونه مناقشه ها به هيچ وجه در شأن يک نماينده مجلس نيست، اظهار داشت: نکته جالب اينجاست که برخی نمايندگان خود را بازيکن سابق تيم ملی عنوان کردند؛ اما هرگز مشخص نشد که در چه زمان و در چه مقطعی عضو تيم ملی بوده اند.

وی با اشاره به اينکه در مجلس سفرهای کاری فراوانی وجود دارد که جزو مسئوليت نمايندگان است و آنها بايد در اين سفرها، گزارش کار ارائه دهند اذعان داشت: تاکنون چنين اشتياقی را از نمايندگان مجلس برای حضور در يک سفر نديده بوديم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اختلاف چند نماينده مجلس برای حضور در جمع مسافران جام جهانی فوتبال، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016