پنجشنبه 11 خرداد 1385

برخورد نيروهای انتظامی ايران با زنان طرفدار مسابقات فوتبال، بی بی سی

مهرنوش ابراهيمی - جمعی از زنان و دختران جوانی که برای تماشای آخرين بازی تدارکاتی تيم ملی فوتبال ايران خود را به استاديوم آزادی، محل برگزاری اين مسابقه رسانده بودند، با برخورد شديد نيروی ا نتظامی روبرو شدند که در مواردی به ضرب و جرح تعدادی از خانمهای معترض منجر شد.

زنان ايرانی يک بار ديگر از حضور در استاديوم فوتبال به عنوان تماشاچی باز ماندند.

در اين اقدام اعتراضی که توسط فعالان جنبش زنان و "کمپين دفاع از حق زنان برای حضور در ورزشگاه ها" برنامه ريزی شده بود، حدود 50 نفر از زنان فعال در اين کمپين و تعدادی از مردان با حضور در سر در استاديوم آزادی خواستار ورود زنان به استاديوم شدند.

اين جمع در يک اقدام نمادين تلويزيون کوچکی را به همراه خود به محوطه آورده بود تا به نوعی اعلام کند ممانعت نيروی انتظامی از ورود اين عده به ورزشگاه مانع تماشای فوتبال توسط آنها و باعث دست شستن آنها از هدفشان نخواهد شد.

بعد از ظهر روز گذشته در عين حال اولين بار بود که نيروهای زن پليس برای برخورد با زنان معترض در محيط اطراف ورزشگاه مستقر شده بودند.

پيش از اين و در مواردی که زنان برای ورود به استاديوم آزادی دست به اعتراض می زدند، مأموران مرد نيروی انتظامی به دليل مقررات شرعی حاکم در ايران برای برخورد با معترضان مشکل داشتند.

اما ظاهرا معترضان نيز از برخوردهای گذشته خود با نيروی انتظامی درس هايی گرفته بودند و از آنجا که دفعات پيش پلاکاردها و شعارهای زنان معترض توسط نيروی انتظامی جمع آوری شده بود، اين بار زنان و دختران معترض شعارهايشان را روی روسری های خود نوشته بودند که کسی نتواند پلاکارد-روسری هايشان را از آنها جدا کند.

برخورد خشونت آميز

درگيری زمانی شروع شد که معترضان عملا سعی کردند برای تماشای بازی وارد ورزشگاه شوند.

شاهدان عينی می گويند در همين زمان زنان و مردان نيروی انتظامی به شدت به مقابله فيزيکی با جمعيت معترض پرداختند.

شادی صدر وکيل و فعال حقوق زنان که در اين تجمع اعتراضی شرکت داشته می گويد دو نفر از دخترانی که موفق شدند خود را به آن سوی ميله های ورزشگاه برسانند به شدت کتک خوردند و توسط نيروهای زن پليس به زور به درون خودروهای نيروی انتظامی کشانده شدند و برای مدتی در بازداشت بودند که سرانجام با اعتراض جمعی حاضران نيروی انتظامی آنها را آزاد می کند.

شادی صدر در عين حال می گويد: برخورد نيروی انتظامی با مردان حاضر در اين اجتماع اعتراضی بسيار شديدتر بوده تا حدی که دو نفر از پسران جوان حاضر در اين اجتماع توسط پليس بازداشت شده اند و دست کم تا آخرين ساعات شب گذشته هنوز در بازداشت بوده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خبرنگاران حاضر برای پوشش خبری اين اقدام اعتراضی می گويند در همان اولين دقايق مأموران اقدام به توقيف دوربين های آنها کرده اند و تنها پس از پاک کردن عکسهای گرفته شده از تجمع اين دوربين ها را به صاحبانشان برگردانده اند و پس از آن نيز اجازه عکاسی يا فيلمبرداری به کسی نداده اند.

شادی صدر اين اقدام را استراتژی نيروی انتظامی برای جلوگيری از ثبت تصويری اين اقدام می داند.

تجمع کنندگان تا پايان بازی ايران و بوسنی در حلقه محاصره زنان پليس در محل ماندند و به سر دادن شعار و خواندن سرودهای جنبش زنان پرداختند.

مسابقه فوتبال ايران و بوسنی که بعد از ظهر روز گذشته برگزار شد اولين مسابقه فوتبالی بود که پس از صدور دستور رئيس جمهور محمود احمدی نژاد، مبنی بر آزادسازی ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاچی و اعتراضات مراجع مذهبی برگزار شد. اقدام مزبور واکنش ها و تحليل های متفاوتی در پی داشت.

بسياری از طرفداران رئيس جمهوری با اين اقدام او به شدت مخالفت کردند ولی برخی تحليل گران اين اقدام را تنها تلاش رييس جمهور برای جلب حمايت زنان با وجود آگاهی وی از عملی نبودن دستورش دانستند.
دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برخورد نيروهای انتظامی ايران با زنان طرفدار مسابقات فوتبال، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016