پنجشنبه 17 شهريور 1384

دوكشتي گيرايراني از دور رقابت‌هاي كشتي پهلواني تاجيكستان حذف شدند، ايرنا

دو كشتي گيرايراني از دور مسابقات پهلواني جام استقلال تاجيكستان كه درشهردوشنبه پايتخت تاجيكستان عصر چهارشنبه برگزارشد حذف شدند.

در كشتي پهلواني تاجيكستان كه به "جودو" شبيه است هر كشتي گير كه بتواند پشت حريف را به خاك برساند مسابقه را برده‌است ومغلوب او از دور رقابتها كاملا حذف مي‌شود.

"رضاكارگر" و "رشيدلمير" كشتي گيران آزاد ايران درنخستين مسابقات پهلواني جام استقلال تاجيكستان در مقابل حريف خود پرويز پهلوان از تاجيكستان هردونفر بازي را به اين كشتي گيرپهلواني تاجيك واگذاركردند.

رشيدلمير نخستين كشتي گيرايراني بود كه‌درمقابل حريف خود "پرويز" از تاجيكستان قرارگرفت وپس ازدقايقي باضربه فني حريف به خاك نشست وبازي را واگذار كرد و از دور رقابتها خارج شد.

بعد ازدقايقي "رضا كارگر" كشتي گيرايراني نيز در مقابل " پرويز"كشتي گير تاجيك قرارگرفت كه درحين كشتي دست او دچار شكستگي شديد شد وازادامه كشتي باز ماند ودرنتيجه حريف براي باردوم به عنوان برنده مسابقه در ورزشگاه تاجيكستان معرفي شد.

پيروزي "پرويز" كشتي گير تاجيكستان برحريفان خود باعث ابرازاحساسات پرشور‪ ۲۰‬هزار تماشاچي وحتي امامعلي رحمانف رئيس جمهورتاجيكستان شد.

كشتي گيران پهلواني تاجيكستان حتي توانستند ازحريفان "ازبك " خود پيش بيفتند وهمين امر باعث شده بود تا رئيس جمهور و مقام‌هاي ديگراين كشور كه درجايگاه مخصوص ورزشگاه قرارداشتند ازجايشان برخيزند و همراه با ‪۲۰‬ باهزار تماشاچي تاجيك با فرياد وكف زدند پرويزپهلوان را كه يك ازبكستاني ودو ايراني را در مدت نيم ساعت شكست داده بود،مورد تشويق قراردهند.

"سيد اميرحسيني" دبيركل فداراسيون بين‌المللي ورزشهاي زورخانه‌اي در حاشيه اين مسابقات به خبرنگارايرنا گفت: حضوردو نماينده از كشتي ايران براي مسابقه كشتي پهلواني تاجيكستان بيشتر براي شركت در جام استقلال تاجيكستان و مطالعه روي اين ورزش بومي و باستاني بود.

وي خاطرنشان كرد: بيشتر كشتي گيران شاخص ايران درزمان حاضر درمسابقات جهاني مصر هستند ، ضمن اينكه نوع اين كشتي براي كشتي گيران ايراني در واقع يك نوع تجربه‌است.

وي افزود: فدراسيون ورزشهاي زورخانه‌اي سرگرم مطالعه و قانونمند كردن ورزشهاي زورخانه‌اي و كشتي پهلواني است چرا كه برخي ازضعف‌ها دراين مسابقات هست كه بايد از بين برود ومقرراتي خاص براي كشتي گيران آن پيش بيني شود.

وي حذف زودهنگام كشتي گير با يك شكست از حريف خود را،از ضعف‌هاي اين نوع كشتي پهلواني دانست كه بايد براي آن چاره انديشي كرد.

جماهيرشوروي سابق ، تدارك ويژه از جمله برگزاري مسابقات ورزشي وفرهنگي ديده‌است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نخستين مسابقات كشتي پهلواني جام استقلال باشركت ‪ ۱۵۰‬كشتي گيرازتاجيكستان و سايركشورهاي آسيايي درورزشگاه ‪ ۲۰‬هزار نفري مركزي شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان وباحضور امامعلي رحمانف رئيس جمهوراين كشور عصرچهارشنبه برگزار شد.

دراين رقابت‌ها كه در وزنهاي آزاد به اضافه ‪ ۷۵‬كيلوگرم برگزارشد، نمايندگاني ازجمهوري اسلامي ايران ، افغانستان و ازبكستان شركت داشتند.

جمهوري تاجيكستان از چند روز پيش براي برگزاري چهاردهمين سالروز استقلال اين جمهوري پس ا ز فروپاشي اتحاد

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/26068

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دوكشتي گيرايراني از دور رقابت‌هاي كشتي پهلواني تاجيكستان حذف شدند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016