شنبه 14 آبان 1384

گزارش لحظه به لحظه سايت شبکه ورزش ايران تا ساعت ‪۱۴:۴۳‬: بازی امروز زير باران!

ساعت 14:43 | بازيکنان دو تيم به داخل رختکن رفتند.
ساعت 14:38 | بارش باران شدت گرفته و زمين کاملا خيس شده است. بارش باران کار عکاسان و فيلمبرداران را با مشکل روبرو کرده.
ساعت 14:23 | بازيکنان تيم پرسپوليس هم در ميان تشويق تماشاگران وارد زمين شدند.
ساعت 14:21 | باران شديدی در استاديوم می بارد.
ساعت 14:16 | بازيکنان استقلال در ميان تشويق بی امان تماشاگران وارد زمين شدند.
ساعت 14:06 | طالب لو دروازه بان استقلال هم وارد زمين شد.
ساعت 14:04 | دروازه بانهای تيم پرسپوليس اولين بازيکنانی بودند که وارد زمين شده اند و در حال گرم کردن خود می باشند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ساعت 13:53 | طبقه دوم هنوز جای خالی زياد دارد. تعدادی زيادی از تماشاگران هم بليط تقلبی خريده اند و اجازه ورود ندارند!
ساعت 13:49 | مديرعامل باشگاه استقلال به جايگاه خبرنگاران آمد و با همه خبرنگاران دست داد! اين کار برای اولين بار است که مدير عامل تيمی اينگونه خبرنگاران را مورد لطف قرار می دهد!

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27139

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش لحظه به لحظه سايت شبکه ورزش ايران تا ساعت ‪۱۴:۴۳‬: بازی امروز زير باران!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016