سه شنبه 3 مرداد 1385

ايران سکوی سوم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسيا را کسب کرد، فارس

خبرگزاری فارس: تيم‌های وزنه‌برداری چين، کره‌جنوبی و ايران به ترتيب عناوين اول تا سوم رقابت‌های قهرمانی جوانان آسيا را به خود اختصاص دادند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جوانان آسيا که از صبح روز گذشته در شهر گون سان کره جنوبی آغاز شده بود، ظهر امروز به اتمام رسيد و در آن تيم‌های چين، کره جنوبی و ايران به ترتيب عناوين اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
ملی‌پوشان ايرانی توانستند ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ بزنز را از اين پيکارها بدست آورند.
نتايج اين مسابقات به شرح زير است:
* احسان داربيگی و سوها سوهانيان، وزنه‌برداران دسته ۸۵ کيلوگرم عناوين چهارم و پنجم رقابت‌های آسيايی جوانان را به خود اختصاص دادند.
به گزارش روابط عمومی فدراسيون، مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان در دسته ۸۵ کيلوگرم پيگيری شد که در آن نتايج زير بدست آمد:
فرهاد اسماعيل اف از ازبکستان با مهار وزنه های ۱۴۸ و ۱۷۵ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۲۳ کيلوگرم به عنوان قهرمانی دست يافت. (مدل طلای يکضرب،نقره دوضرب و طلای مجموع)
کيم هيونگ هو از کره جنوبی با مهار وزنه ۱۴۱ کيلوگرم در حرکت يکضرب و بالای سر بردن وزنه ۱۷۶ کيلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع ۳۱۷ کيلوگرم به عنوان نايب قهرمانی دست يافت. (مدال طلای دو ضرب و نقره مجموع)
کيم کيونگ ووک ديگر وزنه بردار کره جنوبی نيز با مهار وزنه های ۱۴۲ و ۱۷۳ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۱۵ کيلوگرم در جايگاه سوم نفرات برتر اين دسته قرار گرفت. (نقره يک ضرب ،برنز دو ضرب و برنز مجموع)
احسان دارابيگی نيز با مهار وزنه ۱۴۱ کيلوگرم در حرکت يک ضرب و وزنی سبک تر نسبت به کيم هيونگ هو از کره به مدال برنز يک ضرب دست يافت و عنوان چهارمی را نيز به خود اختصاص داد. وی در دو ضرب ۱۶۵ کيلوگرم را بالای سر برده بود و با مجموع ۳۰۶ کيلوگرم در جايگاه چهارم جدول دسته ۸۵ کيلوگرم قرار گرفت.
سوها سوهانيان، ديگر وزنه‌بردار اين دسته که با صلاحديد کادر فنی از دسته ۷۷ کيلوگرم به دسته ۸۵ کيلوگرم آمد نيز با مهار وزنه‌های ۱۳۰ و ۱۶۰ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۲۹۰ کيلوگرم به عنوان پنجمی بسنده کرد.
* محمدعلی نصيری نيا با تک مدال برنز دو ضرب به مقام چهارمی پيکارهای دست يافت.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسيا صبح امروز در دسته ۹۴ کيلوگرم پيگيری شد که در آن محمدعلی نصيری نيا به عنوان چهارمی و تک مدال برنز دو ضرب دست يافت.
در پايان رقابت‌های اين دسته نتايج زير بدست آمد:
پنگ فنگ از چين با مهار وزنه های ۱۵۱ کيلوگرم دريک ضرب، ۱۸۵ کيلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۳۶ کيلوگرم ۳ مدال طلای يکضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.
زو ژنبو از چين با مهار وزنه های ۱۴۵ کيلوگرم در حرکت يکضرب ، ۱۸۱ کيلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۲۶ کيلوگرم مدالهای برنز يکضرب، نقره دو ضرب و نقره مجموع را به خود اختصاص داد.
چونگ هيونگ جونگ از کره جنوبی با مهار وزنه های ۱۴۶ کيلوگرم در حرکت يکضرب ،۱۷۲ کيلوگرم در دو ضرب و مجموع ۳۱۸ کيلوگرم به مدالهای نقره يکضرب، و برنز مجموع دست يافت.
محمدعلی نصيری نيا، ملی پوش جوان ايرانی نيز با مهار وزنه های ۱۴۵ و ۱۷۲ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۱۷ کيلوگرم در جايگاه چهارم برترين های اين دسته قرار گرفت و با بلند کردن وزنه ۱۷۲ کيلوگرم در حرکت دوضرب، مدال برنز اين حرکت را به خود اختصاص داد.
* رضا تيموری، ملی پوش دسته ۱۰۵ کيلوگرم با حدنصاب ۳۶۸ کيلوگرم مجموع، بر سکوی نخست رقابت‌های آسيايی ايستاد.
تيموری در مسابقات دسته ۱۰۵ کيلوگرم توانست با اقتدار تمام و اختلاف ۲۸ کيلوگرم مجموع از ساير رقبا پيشی گرفته و بر سکوی نخست بايستد.
تيموری با مهار وزنه های ۱۶۸ و ۲۰۰ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۶۸ کيلوگرم قهرمان آسيا شد و ۳ نشان طلای اين دوره از پيکارها را از آن خود کرد.
نتايج بدست آمده از سوی وزنه برداران اين دسته به شرح زير است:
رضا تيموری با مهار وزنه های ۱۶۸ و ۲۰۰ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۶۸ کيلوگرم قهرمان شد و ۳ مدال طلای يکضرب، دوضرب و مجموع را به خود اختصاص داد.
جيانگ يون لانگ از چين با مهار وزنه های ۱۵۰ و ۱۹۰ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموه ۳۴۰ کيلوگرم به عنوان نايب قهرمانی دست يافت و ۳ نشان نقره يکضرب، دوضرب و مجموع را از آن خود کرد.
آپريليا وان بويا از هند با مهار وزنه های ۱۴۲ و ۱۸۷ کيلوگرم و مجموع ۳۲۹ کيلوگرم بر سکوی سوم ايستاد و ۳ مدال برنز يکضرب، دوضرب و مجموع را به خود اختصاص داد.
* سجاد بهروزی، وزنه‌بردار دسته ۶۲ کيلوگرم تيم جوانان ايران با مجموع ۲۶۷ کيلوگرم وزنه در جايگاه دوم قرار گرفت.
مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسيا در رده مردان از صبح ديروز در شهر گون سان کره جنوبی آغاز شد که در آن سجاد بهروزی، ملی‌پوش دسته ۶۲ کيلوگرم با مهار وزنه ۱۲۰ کيلوگرمی در حرکت يکضرب و بلند کردن وزنه ۱۴۷ کيلوگرم در حرکت دو ضرب و با مجموع ۲۶۷ کيلوگرم، بر سکوی نايب قهرمانی تکيه زد.
نتايج به دست آمده در ديدارهای اين دسته به شرح زير است:
نفر اول: وزنه‌بردار چينی: يک ضرب ۱۲۵ کيلوگرم، دوضرب ۱۴۷ کيلوگرم و مجموع ۲۷۲ کيلوگرم
نفر دوم: سجاد بهروزی: يک ضرب ۱۲۰ کيلوگرم، دوضرب ۱۴۷ کيلوگرم و مجموع ۲۶۷ کيلوگرم
نفر سوم: وزنه‌بردار کره‌جنوبی: يک ضرب ۱۱۶ کيلوگرم، دوضرب ۱۴۸ کيلوگرم و مجموع ۲۶۴ کيلوگرم
در حرکت يک ضرب اين پيکارها وزنه‌برداران چين، ايران و کره جنوبی به ترتيب اول تا سوم شدند. در حرکت دو ضرب وزنه‌بردار کره، ايران و چين با اختلاف وزن بدن به ترتيب اول تا سوم شدند و در مجموع نيز چين، ايران و کره به ترتيب روی سکوی اول تا سوم اين دوره از رقابت‌ها ايستادند.
* رسول تقيان با مجموع ۳۱۳ کيلوگرم، عنوان نايب قهرمانی را به خود اختصاص داد.
جدال وزنه‌برداران دسته ۷۷ کيلوگرم شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جوانان آسيا در شهر گون سان کره جنوبی به اتمام رسيد و در آن رسول تقيان، نماينده ايران با مجموع ۳۱۳ کيلوگرم بر سکوی دوم ايستاد.
تقيان با مهار وزنه های ۱۳۵ و ۱۷۸ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دو ضرب و مجموع ۳۱۳ کيلوگرم به ترتيب مدال‌های نقره و برنز يک ضرب و دو ضرب و مدال نقره مجموع را به خود اختصاص داد و در جايگاه دوم قرار گرفت.
در اين دسته وزنه بردار چينی قهرمان شد و وزنه برداری از کشور ميزبان بر سکوی سوم ايستاد.
نتايج به دست آمده در اين دسته به شرح زير است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ژون گئو شونگ از چين: يکضرب ۱۵۰ کيلوگرم، دوضرب ۱۷۹ کيلوگرم و مجموع ۳۲۹ کيلو گرم (۳ مدال طلای يکضرب، دو ضرب و مجموع)
رسول تقيان از ايران: يکضرب ۱۳۵ کيلوگرم، دو ضرب ۱۷۸ کيلوگرم و مجموع ۳۱۳ کيلوگرم (برنز يکضرب، نقره دو ضرب و نقره مجموع)
لی کيو شوک از کره جنوبی: يکضرب ۱۳۵ کيلوگرم، دو ضرب ۱۷۷ کيلوگرم و مجموع ۳۱۲ کيلوگرم (مدال برنز دو ضرب و مجموع)
در اين دسته هدايت رحمان از هند با مهار وزنه ۱۴۱ کيلوگرم مدال نقره رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.
علی پروانه، ديگر ملی پوش ايرانی که به اجبار و به دليل سر وزن نرسيدن، از دسته ۶۹ کيلوگرم به ۷۷ کيلوگرم آمد نيز با مهار وزنه های ۱۲۰ و ۱۵۰ کيلوگرم در حرکات يکضرب و دوضرب و مجموع ۲۷۹ کيلوگرم عنوان پنجمی را به خود اختصاص داد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31119

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ايران سکوی سوم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان آسيا را کسب کرد، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016