پنجشنبه 6 مهر 1385

قرعه دشوار سنگين وزن‌های کشتی آزاد ايران در مسابقات جهانی چين، ايسنا

- حيدری با کورماير و معصومی با کينتوان مبارزه می‌کنند
- گوگچليدزه و موتاليموف رقيب ايرانی ها در دور دوم


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: ورزشی - کشتی


وزن کشی اوزان ۹۶ و ۱۲۰ کيلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان انجام شد.

به گزارش ايسنا، دو ملی‌پوش سنگين وزن ايران با قرعه‌های آسانی مواجه نشده اند که در اين ميان کار عليرضا حيدری دشوارتر از معصومی است.

در وزن ۹۶ کيلوگرم، عليرضا حيدری کاپيتان تيم ملی کشتی آزاد ايران در دور اول بايد با دانيل کورماير کشتی‌گير پرقدرت آمريکايی که نفر چهارم المپيک است مسابقه دهد. حيدری تابحال دو بار اين رقيب سرسخت را شکست داده است. مرد شش مداله کشتی ايران در صورت پيروزی بايد در دور دوم رقيب سرسخت ديگری را از پيش رو بردارد. گئورگی‌گوگچليدزه قهرمان روسی سال ۲۰۰۱ جهان که امسال برای گرجستان کشتی می‌گيرد بايد در دور اول با ملی‌پوش اسلواکی مبارزه کند که پيروز اين مسابقه به مصاف برنده کشتی حيدری و کورماير می‌رود. گوگچليدزه تابحال دو بار حيدری را شکست داده است.

کشتی‌گيران شاخص ديگری نظير تسمينسکی نفر سوم جهان از اوکراين، نورجان کاتايف قهرمان امسال آسيا از قزاقستان و رسلان شيخ‌اف بلاروس در اين سمت جدول قرار دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اما در سمت ديگر جدول وزن ۹۶ کيلوگرم، حاجی‌مراد گاتسالوف قهرمان جهان و المپيک از روسيه راه همواری تا فينال دارد. او پس از استراحت در دور اول بايد با برنده ديدار چين و ونزوئلا پيکار کند. شاخص‌ترين کشتی‌گير ديگر در اين سمت جدول شاميل گيتينوف ديگر کشتی‌گير روسی است که برای ارمنستان کشتی می‌گيرد. در صورت رويارويی اين دو کشتی‌گير، به احتمال فراوان گيتينوف بايد يک مسابقه نمايشی داشته باشد تا گاتسالوف فيناليست شود. اگر از روسها می‌خواستند تا جدول وزن ۹۶ کيلوگرم را بچينند قطعا به همين صورتی که در حال حاضر است عمل می‌کردند. در اين وزن ۲۷ کشتی‌گير حضور دارند.

در وزن ۱۲۰ کيلوگرم نيز فردين معصومی راه آسانی در پيش ندارد و بايد در دور اول با کينتوان رارس از رومانی مسابقه دهد. برنده اين مسابقه با فرد پيروز کشتی بين مريد موتاليموف قهرمان آسيا از قزاقستان و سيديکوی از آلمان مبارزه کند. همچنين الدار کورتانيدزه گرجستانی در اين سمت جدول قرار دارد که با تولی تامپسون از آمريکا مسابقه می‌دهد. کورماگمدکورماگمداف روسی نيز در همين سمت جدول قرار دارد که در دور اول با کشتی‌گير فيليپين مبارزه می‌کند. در اين وزن ۲۷ کشتی‌گير حضور دارند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31567

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قرعه دشوار سنگين وزن‌های کشتی آزاد ايران در مسابقات جهانی چين، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016