شنبه 11 آذر 1385

بازيهای آسيايی دوحه: پرونده‌ ايران در نخستين روز شنا بسته شد، ايسنا

شکسته شدن يک رکورد ملی
برادران چهاردهم شد؛ آشتيانی شانزدهم

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازيهای آسيايی دوحه


نخستين روز مسابقات شنای بازی‌های آسيايی دوحه با شکسته شدن يک رکورد ملی برای نمايندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش ايسنا، در مسابقات شنای ماده‌ی ۴۰۰ متر مختلط انفرادی شاهين برادران و سعيد آشتيانی دو نماينده‌ی ايران بودند که در دسته‌ی اول سعيد آشتيانی با زمان ۴ دقيقه و ۴۵ ثانيه و ۱۱ صدم ثانيه رکورد ملی ايران در اين ماده را که ۴ دقيقه و ۴۵ ثانيه و ۴۶ صدم ثانيه بود، به ميزان ۳۵ ثانيه ارتقا بخشيد.

در اين دسته آشتيانی در ميان هشت نفر عنوان ششم و در مجموع در ميان ۱۸ نفر عنوان شانزدهم را به خود اختصاص داد.

در دسته دوم نيز شاهين برادران، رکورد آشتيانی را شکست و يک رکورد جديد به جای گذاشت. او با ثبت زمان ۴ دقيقه و ۴۳ ثانيه و۶۱ صدم ثانيه رکورد خود را يک ثانيه و ۸۵ صدم ثانيه بهبود بخشيد.

او در اين دسته مقام پنجم را کسب کرد و در مجموع ۱۸ نفر مقام ۱۴ را به دست آورد.

امروز و در قسمت مردان مسابقات ماده‌ی ۲۰۰ متر پروانه نيز برگزار می‌شود که تيم ايران هيچ نماينده‌ای ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دومين روز مسابقات شنا (فردا - يکشنبه ۱۲ آذر) در مواد ۱۰۰ متر پروانه، ۲۰۰ مترکرال سينه (آزاد) و ۵۰ متر قورباغه در قسمت مردان و ۴۰۰ متر مختلط انفرادی و ۲۰۰ متر کرال پشت و ۱۰۰×۴ متر کرال سينه در قسمت بانوان پيگيری می‌شود.

در ماده‌ی ۱۰۰ متر پروانه حميدرضا مبرز و سعيد آشتيانی، در ماده‌ی ۲۰۰ متر کرال سينه (آزاد)، محمد بيداريان و سهيل آشتيانی و درماده‌ی ۵۰ متر قورباغه محمد عليرضايی به مصاف حريفان می‌روند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32296

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازيهای آسيايی دوحه: پرونده‌ ايران در نخستين روز شنا بسته شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016