يكشنبه 12 آذر 1385

المپيک آسيايی: شناگران برتر ماده‌ ‌٢٠٠ متر آزاد شناخته شدند، شناگران ايران به فينال نرفتند، ايسنا

- سهيل آشتيانی زير رکوردش شنا کرد


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: قهرمانی - همگانی


مسابقات ماده‌ی ۲۰۰ متر کرال سينه (آزاد) رشته‌ی شنا به پايان رسيد و شناگران ايران از صعود به فينال بازماندند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در دومين روز مسابقات شنای بازی‌های آسيايی دوحه در ماده‌ی ۲۰۰ متر کرال سينه (آزاد) با حضور ۴۰ شناگر در ۵ دسته برگزار شد که در ترکيب تيم ايران، دو نماينده در اين مسابقات حضور داشتند.

در اين ماده و در دسته‌ی سوم، محمد بيداريان در خط يک با ثبت زمانی يک دقيقه و ۵۶ ثانيه و ۸۴ صدم ثانيه در ميان هشت نفر اين دسته ششم شد. در دسته‌ی پنجم نيز سهيل مالکی آشتيانی با ثبت زمان يک دقيقه و ۵۸ ثانيه و ۱۷ صدم ثانيه جايگاهی بهتر از هفتم را کسب نکرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رکورد ايران در اين ماده با زمان يک دقيقه و ۵۶ ثانيه و ۴۴ صدم ثانيه در اختيار سهيل مالکی آشتيانی است که در مسابقات نورنيلد (تورنمنت شهر شفيلد انگليس) به ثبت رسانده است.

حد نصاب جهانی ماده‌ی ۲۰۰ متر کرال سينه (آزاد) در اختيار «يان تورپ» اسطوره‌ی شنای استراليا با زمان يک دقيقه و ۴۴ ثانيه و ۶ صدم ثانيه است. حد نصاب بازی‌های آسيايی در اين ماده نيز زمان يک دقيقه و ۴۷ ثانيه و ۵۱ صدم ثانيه است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32307

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'المپيک آسيايی: شناگران برتر ماده‌ ‌٢٠٠ متر آزاد شناخته شدند، شناگران ايران به فينال نرفتند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016