پنجشنبه 16 خرداد 1387

نتايج کامل رقابت‌های کشتی در روز نخست جام تختی، قهرمانی داداشی، تقوی و اميری، ايسنا


قهرمانان روز نخست رقابت‌های جام تختی مشخص شدند.

به گزارش ايسنا، در روز نخست مسابقات بين‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی در کرمانشاه، قهرمانان سه وزن اول مشخص شدند که در وزن ۵۵ کيلوگرم "تقی داداشی" در يک مبارزه برتر "حسن رحيمی" را شش بر يک مغلوب کرد تا قهرمان شود و برای چهارمين بار مدعی اصلی پوشيدن دوبنده تيم ملی شود. در اين وزن عباس دباغی و ياسر خالپور سوم شدند.

در وزن ۶۶ کيلوگرم نيز "مهدی تقوی" دارنده دو مدال طلای جوانان جهان در فينال توانست دو بر صفر سعيد داداش پور را شکست دهد و به عنوان قهرمانی برسد. تقوی تايم اول را با خم گيری برد و در تايم دوم داداش پور را خاک کرد. در اين وزن حميد محمدنژاد و عباس رنجبر سوم شدند.

در وزن ۹۶ کيلوگرم نيز "سعيد اميری" در سه تايم عليرضا رباط مرادی را شکست داد تا قهرمان شود. در اين وزن اباذر اسلامی و جعفر دليری سوم شدند.


نتايج ديدارهای فينال و رده بندی روز اول به ترتيب زير است:

۵۵ کيلوگرم:

فينال: تقی داداشی ۶ - حسن رحيمی ۱ (۵-۱، ۱-۰)

رده بندی: عباس دباغی با ضربه فنی از سد حسن مراد قلی گذشت.

رده بندی: ياسر خالپور ۱۰ - مهرداد حدادی ۴ (۵-۰، ۳-۴، ۲-۰)

۶۶کيلوگرم:

فينال: مهدی تقوی ۲ - سعيد داداش‌پور ۰ (۱-۰ ، ۱-۰)

رده بندی: عباس رنجبر ۴ - هايسلان گارسيا(کانادا) ۱(۰-۱، ۱-۰، ۳-۰)

رده بندی: حميد محمدنژاد ۴ - مصطفی حسين خانی ۰ (۱-۰، ۳-۰)

۹۶ کيلوگرم:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فينال: سعيد اميری ۶ - عليرضا رباط مرادی ۱ (۰-۱، ۳-۰، ۳-۰)

رده بندی: اباذر اسلامی ۲ - ياسر قربانی ۰ (۱-۰، ۱-۰)

رده بندی: جعفر دليری ۲ - آرش مردانی ۰(۱-۰، ۱-۰)


رده بندی روز نخست جام تختی:

۵۵ کيلوگرم: ۱- تقی داداشی ۲- حسن رحيمی ۳- عباس دباغی و ياسر خالپور ۵- حسن مراد قلی و مهرداد حدادی

۶۶کيلوگرم: ۱- مهدی تقوی ۲ - سعيد داداشپور ۳- عباس رنجبر و حميد محمدنژاد ۵- هايسلان گارسيا(کانادا) و مصطفی حسين خانی

۹۶ کيلوگرم: ۱- سعيد اميری ۲- عليرضا رباط مرادی ۳- اباذر اسلامی و جعفر دليری ۵- ياسر قربانی و آرش مردانی

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37165

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نتايج کامل رقابت‌های کشتی در روز نخست جام تختی، قهرمانی داداشی، تقوی و اميری، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016