سه شنبه 31 شهريور 1383

اطلاعيه ستاد استقبال از خاتمي در آنكارا!

در فاصله كوتاهي پس از سفر اردوان به ايران محمد خاتمي رييس ديكتاتوري ايران در نظر دارد به كشور تركيه سفر نمايد. يكي از عمده ترين اهداف اين سفر امضا قراردادي امنيتي بين اين دو كشور مبني بر تبادل مخالفانشان مي باشد.
اين قرارداد فعالان سياسي و پناهجويان ايراني در تركيه را نشانه رفته است كه هيچ پناهي ندارند و تنها جرمشان مخالفت با رژيم جمهوري اسلامي است.

در همين حال شواهد و قراين حاكي از ديپورت قريب الوقوع بيش از صد پناهجوي ايراني از تركيه مي باشد.
برهمين اساس جمعي از پناهجويان ايراني مقيم تركيه با همراهي تعدادي از احزاب سياسي مخالف اين سفر درنظر دارند تا ورود اين رييس ديكتاتوري را با شعارهاي "مرگ بر طالبان چه در كابل چه تهران" مصادف سازند.
لذا از تمامي پناهجويان و ايرانيان مقيم تركيه دعوت مي نماييم تا با حضور فعالانه خويش در اين مراسم اسباب رسوايي اين رژيم ديكتاتور رادر اين سفر فراهم آورده و مانع از پيشرفت و تداوم سياستهاي ضدبشري اش در عرصه بين الملل شوند.

" ستاد برگزاري"

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ضمنا" جهت اطلاع بيشتر ميتوان از طريق ايميل و تلفن زير كسب اطلاع نمود:

00905355057019

Panahjoyaniranidarturkey@yahoo.com

پيروزي از آن ماست چون آزادي حق ماست

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12263

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه ستاد استقبال از خاتمي در آنكارا!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016