يكشنبه 26 مهر 1383

"100 نفر از نمايندگان استيضاح وزيرآموزش و پرورش را امضا كرده‌‏ و هرگز از مواضع خود كوتاه نمي‌‏آيند"، ايلنا

عضو کميته پيگيري کننده استيضاح وزيرآموزش و پرورش:
تعدادي از نمايندگان با شعار استيضاح وزيرآموزش و پرورش از مردم راي گرفته اند

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك عضو كميته پيگيري كننده استيضاح وزيرآموزش و پرورش نسبت به اظهارات برخي از مخالفان اين استيضاح در مجلس هفتم اعتراض كرد و گفت : استيضاح كنندگان وزير آموزش و پرورش هيچ توصيه اي را نمي‌‏پذيرند.

عشرت شايق، نماينده تبريز در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" در خصوص اعتراض برخي از اعضاي هيات رئيسه و نمايندگان مجلس هفتم مبني بر اين كه استيضاح حاجي ساخته و پرداخته مطبوعات است، گفت: اصلا اين گونه نيست بلكه بالاي 100 نفر از نمايندگان مجلس هفتم استيضاح حاجي را امضا كرده‌‏اند و هرگز از مواضع خود كوتاه نمي‌‏آيند، مطبوعات نيز مي‌‏توانند از خود دفاع كنند و بگويند كه نظرات استيضاح كنندگان را منتشر مي‌‏كند.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم در پاسخ به اين پرسش كه آيا استيضاح كنندگان بناي مذاكره با وزير آموزش و پرورش را ندارند؟ گفت : مشكلات وزارت آموزش وپرورش هرگز پاي ميز مذاكره حل نمي شود، ما به دنبال اين هستيم تا حلقه هاي گمشده در اين استيضاح را پيدا كنيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي شود مجلس هفتم استيضاح حاجي را زمينه جلب آراي فرهنگيان در انتخابات رياست جمهوري آينده مي‌‏داند، گفت: ما به خط و ربط سياسي حاجي كاري نداريم، استيضاح وزير آموزش و پرورش براي دل دردمند هر فرهنگي و معلم است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شايق هرگونه بهره برداري انتخاباتي از استيضاح حاجي را رد كرد و گفت : من خودم يكي از شعارها تبليغاتي‌‏ام استيضاح حاجي بود و فكر مي‌‏كنم بسياري از نمايندگان مجلس قبل از تشكيل مجلس هفتم روي اسيتضاح حاجي كار كردند و تعدادي از اين نمايندگان با شعار استيضاح وزير آموزش و پرورش راي گرفته اند كه امروز بايد پاسخ گوي اين آرا باشند .
وي تاكيد كرد : البته اگر اكثريت مجلس به اين نتيجه برسد كه استيضاح نكند، ما نيز استيضاح نمي‌‏كنيم اما درشرايط فعلي از مواضع خود كوتاه نمي‌‏آييم.
نماينده تبريز در پاسخ به پرسش در خصوص سياسي بودن استيضاح حاجي گفت : تنها يكي از موارد استيضاح كنندگان سياسي است.
وي افزود: وزير آموزش وپرورش بايد به استيضاح كنندگان پاسخ دهد كه چرا برخي از اماكن آموزش و پرورش را در اختيار برخي از گروه ها و جريان هاي سياسي قرار داده است؟
عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم همچنين عزل و نصب برخي از مديركل هاي وزارت‌‏خانه آموزش وپرورش را از ديگر موارد استيضاح خواند، گفت: وزير بايد در مورد صندوق ذخيره فرهنگيان هم پاسخ گو باشد.
نمايده تبريز تاكيد كرد: اين كه مخاطبان بسياري از استيضاح حاجي شادي و اميد پيدا مي‌‏كنند، خروجي مفيد اين اقدام مجلس هفتم خواهد بود.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13207

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"100 نفر از نمايندگان استيضاح وزيرآموزش و پرورش را امضا كرده‌‏ و هرگز از مواضع خود كوتاه نمي‌‏آيند"، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016