چهارشنبه 29 مهر 1383

حمايت روزنت های معتبر جهاني از وب نگاران زنداني در ايران، گزارشگران بدون مرز

در ادامه ی موج سرکوب رسانه های اينترنتي و با دستگيری پنجمين روزنامه نگار ايراني در تاريخ ٢٧ مهر ماه، روزنت های رسانه های بزرگ اروپا به دعوت گزارشگران بدون مرز به کارزار حمايت از همکاران خود در ايران پيوستند.

روزنت های رسانه های معتبر جهاني با گزارشگران بدون مرز همراه شدند تا خواهان آزادی اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمي، حنيف مزروعي ، شهرام رفيعزاده و جواد غلام تميمي شوند. اين رسانه ها اعلام کرده اند " در زماني که اينترنت به يکي از منابع اصلي اطلاعات بدل شده است، دفاع از آزادی بيان، فقط با حمايت همه جانبه از روزنامه نگاران و روزنت ها ميسراست. ما حمايت خود را از همکاران در بند مان در ايران که فقط برای انجام وظيفه ی روزنامه نگاری خود دستگير شده اند اعلام مي کنيم"

جواد غلام تميمي دبير تحريه ی روزنامه ی مردم سالاری در تاريخ ٢٧ مهر ماه پس از احضار به دادسرای ناحيه ٩ بازداشت شد.
اميد معماريان روزنامه نگار بسياری از روزنامه های توقيف شده در تاريخ ١٩ مهر ماه در دفتر كارش توسط مأموران اداره اماكن و به دستور دادسرای ناحيه ٩ تهران بازداشت شد.
روزبه ميرابراهيمي دبيرسابق سرويس سياسي روزنامه اعتماد در روز دوشنبه ششم مهرماه در منزل اش توسط مأموران اداره اماكن و به دستور دادستاني ناحيه ٩ تهران بازداشت شد.
شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگي روزنامه اعتماد در ١٨ شهريور توسط چند مامور لباس شخصي در محل کارش و دفتر تحريريه اين روزنامه بازداشت شده است. اين روزنامه نگار يک روز پيش از دستگيری احضاريه ای از سوی ادارهي اماكن به درخواست دادسراى ناحيه ۹ تهران دريافت کرده بود.
حنيف مزروعي همکار بسياری از روزنامه های اصلاح طلب در ١٨ شهريور توسط دادسرای ناحيه ۹ تهران احضار و در همان روز بازداشت شده است.

اين روزنامه نگاران به اتهام همکاری با سايت های اطلاع رساني و وبلاگ ها در ايران دستگير شده اند. در ماههای اخير جمهوری اسلامي سياست سرکوب را در عرصه ی آزادی بيان شدت داده و به مسدود کردن و سانسور تعداد بيشتری از روزنت ها و وبلاگ ها اقدام کرده است. در کشوری که راديو تلويزيون و روزنامه ها به شدت سانسور مي شوند، اينترنت عليرغم مسدود سازی ها و سانسور تنها منبع اطلاع رساني آزاد و مستقل است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرانسه:
Courrierinternational.com, lefigaro.fr, lemonde.fr, nouvelobs.com, lexpress.fr, telerama.fr

اسپانيا:
elpais.es, , elmundo.es abc.es, larazon.es, lavanguardia.es, elperiodico.com, periodistas-es.org, pressnetweb.com

آلمان:
dw-world.de, netzeitung.de, politik-digital.de, spiegel.de, sueddeutsche.de

ايتاليا:
internazionale.it

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با چهارده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13324

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمايت روزنت های معتبر جهاني از وب نگاران زنداني در ايران، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016