شنبه 2 آبان 1383

طرح فراخواني رئيس جمهوري به مجلس هفتم؛ عضو هيات رئيسه مجلس: اگر اين طرح امضاي لازم را داشته‌‏‏باشد رئيس‌‏جمهوري را به مجلس دعوت مي‌‏كنيم

نماينده تهران: اگر نمايندگان از معاونين رئيس‌‏جمهوري سوال كنند، شخص رئيس جمهوري بايد پاسخ گو باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران

در پي اخباري مبني بر سفر 80 نماينده مجلس هفتم به مشهد براي شركت در يك همايش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و همچنين برگزاري برخي جشن‌‏ها و مراسم‌‏ها در سازمان ملي جوانان، طرحي از سوي برخي نمايندگان در حال امضاء است تا رئيس جمهوري براي پاسخ به سوال نمايندگان در خصوص موارد فوق به مجلس فراخوانده شود.

در اين حال عضو كميسيون فرهنگي مجلس از هرگونه اظهار نظر بيشتر در مورد مباحث مطرح شده در زمينه حضور 80 نماينده مجلس در همايش جامعه هتل داران خراسان كه در مشهد برگزار شده بود، خودداري كرد.
سعيد ابوطالب؛ عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم كه پيش از اين در يك نطق پيش از دستور، نسبت به سفر 80 تن از نمايندگان مجلس هفتم به مشهد معترض شده بود، به خبرنگار" ايلنا" گفت: توضيحات بيشتري را در اين زمينه، در جلسه غيرعلني روز يكشنبه مطرح خواهم كرد.
ابوطالب در واكنش به خبري كه عشرت شايق؛ نماينده تبريز در خصوص تهيه طرحي براي فرا خواندن رئيس جمهوري به مجلس مطرح كرده بود، گفت : من از اين طرح هيچ اطلاعي ندارم اما براساس آيين نامه داخلي مجلس هرگاه نمايندگان از معاونين رئيس جمهوري سوال كنند، شخص رئيس جمهوري بايد پاسخ گو باشد.

نماينده تهران در پاسخ به اين پرسش كه آيا در خصوص عملكرد سازمان ايرانگردي و جهانگردي و يا ديگر سازمانهاي دولتي، ضرورتي دارد كه رئيس جمهوري به مجلس فراخوانده شود؟ گفت : اين نكته را بايد از طراحان طرحي كه به دنبال پيگيري اين موضوع هستند، پرسيد.
وي افزود: بنده در نطق خودم پيرامون سفر 80 نماينده مجلس به مشهد، چند سوال ايجابي را طرح نمودم و توضيحات بيشتر را نيز در نشست غيرعلني كه روز يكشنبه در همين زمينه برگزار خواهد شد، ارايه خواهم داد.
در عين حال عضو هيات رئيسه مجلس در خصوص طرح فراخواني رئيس‌‏جمهوري به مجلس، گفت : نماينده تبريز سوال از رئيس جمهوري در خصوص بخشي از عملكرد سازمان ملي جوانان را تقديم هيات رئيسه كرد كه هيات رئيسه سوال را جهت اصلاح به وي برگرداند.
حسن سبحاني‌‏نيا, عضو فراكسيون اكثريت مجلس ادامه داد: براساس آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان بايد با كسب يك- چهارم امضا نمايندگان از رئيس جمهوري سوال كنند لذا نماينده تبريز نيز سوال خود را جهت اصلاح و كسب يك- جهارم امضا، از هيات رئيسه پس گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود : اگر خانم شايق؛ نماينده تبريز بتواند اين تعداد امضا را كسب كند، هيات رئيسه موظف است اين سوال را در دستوركار قرار داده و از رئيس جمهوري دعوت كرده تا در مجلس حاضر شود.
سبحاني نيا همچنين در پاسخ به پرسشي كه آيا ضرورتي دارد نمايندگان مجلس، رئيس جمهوري را براي عملكرد سازمان ملي جوانان يا سازمان ايرانگردي و جهانگردي به مجلس فرا خوانده شود؟ گفت : تشخيص اين مساله به عهده نمايندگان است.

Copyright: gooya.com 2016