شنبه 2 آبان 1383

طرح استيضاح"حاجي"، وزير آموزش و پرورش سه‌‏شنبه در فراكسيون اصولگرايان بررسي مي‌‏شود، ايلنا

کميته پيگيري استيضاح وزير آموزش و پرورش:
زماني‌‏كه نمايندگان كار فراكسيوني مي‌‏كنند، استيضاح هم بايد با تاييد فراكسيون باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو كميته پيگيري استيضاح وزير آموزش و پرورش گفت: فراكسيون اصولگرايان روز سه شنبه بررسي استيضاح مرتضي حاجي؛ وزير آموزش و پرورش را به صورت جدي در دستور كار دارد.

فاطمه آجرلو؛ نماينده كرج در گفت و گو با خبرنگار"ايلنا" تصريح كرد: موضوع استيضاح وزير آموزش و پرورش در فراكسيون فرهنگيان مجلس با قاطعيت به تصويب رسيده است و روز سه شنبه نيز اين موضوع در فراكسيون اصولگرايان بررسي خواهد شد.
وي در پاسخ اين سوال كه آيا استيصاح" حاجي" بنابريك تصميم فراكسيوني است؟ گفت: استيضاح حق نمايندگان است اما زماني‌‏كه نمايندگان كار فراكسيوني انجام مي دهند، اين موضوع بايد با تاييد فراكسيون باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم با تاكيد بر اينكه دلايل استيضاح" حاجي" آماده است، تصريح كرد: طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش تاكنون 115 امضاء دارد.
آجرلو در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر استيضاح" حاجي" به تصويب فراكسيون اصولگرايان نرسد، مطرح نخواهد شد؟ افزود: استيضاح وزير در وهله اول حق نمايندگان و يك تصميم فردي است، ممكن است در فراكسيون توجيهات و استدلالات قوي‌‏تري با توجه به مختصات زماني مطرح كنند و مخالف استيضاح" حاجي" باشند اما باز تصميم گيري برعهده خود نمايندگان است.

دنبالک:
http://akhbar.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13441

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'طرح استيضاح"حاجي"، وزير آموزش و پرورش سه‌‏شنبه در فراكسيون اصولگرايان بررسي مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016