سه شنبه 19 آبان 1383

درگذشت فرشيد شريعت (همايون فرهادی)، از کادرهای باسابقه جنبش فدائيان خلق، پيام هاي تسليت سه سازمان سياسي

فرشيد شريعت (همايون فرهادی)

با دردی جانکاه به آگاهی می رسانيم که فرشيد شريعت (فرهاد) در آخرين ساعات روز يکشنبه 17 آبان (7 نوامبر) در شهر کلن بر اثر سکته قلبی جهان را بدرود گفت و ما را در اندوهی بی کران فروبرد. نبود چنين انسان فرهيخته، مهرورز، شاد و فروتنی، جهان پيرامون همه ما را فقيرتر کرد. شور وشيدايی و پايداری او در پی گيری آرمان های انسانی اش برای همه يارانش نمونه وار است.
زمان و مکان خاکسپاری و مراسم بزرگداشت عزيز از دست رفته مان فرشيد شريعت، بعدا به آگاهی خواهد رسيد.

فريده يامچی (همسر)، غزال و سياوش شريعت (فرزندان)، اسماعيل اسلامی، آفاق آقازاده،

بهروز خسروی، حميد عليمی، سيما محضری، باقر مرتضوی، فريدون احمدی، سرور علیمحمدی، محمد آزادگر، ايرج محضری، مجيد کوهوند، حميلا وزيری، شهلا فريد، فخری فلسفی، داريوش مراد، تونيا ولی اوغلی، آرتا داوری، فريده رضوی، تيمور بزرگی، نشر فروغ، جلال رستمی، عباس انورحقيقی، تيمور بزرگی، محمد مصری، رضا رفتاری، خانواده امينيان، علی پور نصيری، ناهيد يزدان پناه، سعيد سلامی، نادر نعيمی، زهره دوانی، هلن وزيری، پروين اسماعيل زاده، بامداد مصلحی، خورشيد مصلحی، شيرين شاه آبادی، نينا حقی، نادر حدادی، سيروس مددی، سيف الدين حاتملو، نقی درجانی، رحيم فتحی باران، سيمين عرفانی، سيما خادملو، محمود خادملو، ناصر شريعت زاده، سياوش رعنايی، شهرام کريمی، ارسلان عربلويی، حسين نظام دوست، شهرام دريانی، بهروز خيرخواه، رضا اصفهانی، غزاله جوادی

و ديگر دوستان وی در شهر کلن – آلمان
--------------------------------

اطلاعيه کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) در گذشت!

با اندوه فراوان به اطلاع عموم می رسانيم که رفيق ارزشمند و همرزم مهربان مان فرشيد شريعت (همايون فرهادی) شب گذشته در سن 49 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و از ميان ما رفت.
فقدان رفيق «فرهاد» برای همه ما که به حضور دائمی و پرثمر او همواره خو گرفته ايم، شوک بزرگی بود. تصور چنين لحظه ای نيز، حتی در مخيله مان نمی گنجيد. پذيرش اين رفتن نه آسان است و نه ممکن. برای تک تک ما، فقدان ناگهانی او غيرقابل باور است.
رفيق فرشيد از کادرهای باسابقه جنبش فدائيان خلق، از زندانيان دوران رژيم پهلوی و از تبعيديان دوران حکومت اسلامی بود. او يکی از مهم ترين کادرهای مرکزی و حلقه رهبری سازمان ما و يکی از محبوب ترين چهره ها در ميان اعضای سازمان بود. در تمامی فعاليت های جاری سازمان از تشکيلات تا تحريريه نشريه، سايت و ... در همه حوزه ها، همواره حضوری محسوس و قابل رويت داشت. طی دو سال گذشته علاوه بر عضويت در هيات اجرائيه سازمان، مسئوليت هماهنگی کميسيون کارگری را نيز بر عهده داشت.
فعاليت های رفيق فرهاد فقط به حوزه سازمانی محدود نمی شد. او هر کجا که جنبش چپ حضور داشت، هر کجا که مبارزه ای جدی عليه حکومت اسلامی در ميان بود و در هر تلاش مشترکی برای دفاع از جنبش کارگری همراه بود. با درگذشت رفيق فرهاد سازمان ما يکی از ارزنده ترين و برجسته ترين کادرهای خود و جنبش چپ يکی از شورانگيخته ترين و پيگيرترين مبارزان خود را از دست داده است.
ما اندوه بزرگ از دست دادن رفيق فرهاد، همراه و همدل بزرگوار و عزيزمان را به خانواده او، به همسر و فرزندان گرامی اش و به تمامی ياران و همراهان او تسليت می گوئيم و خود را در غم و اندوه سترگ آنان شريک می دانيم.
قلب رفيق فرهاد از تپش باز مانده است، اما حضور و گرمای وجود پرثمر او همواره راهنمای عمل و الهام بخش ياران و همراهان او در عبور از دشواری های فراراه خواهد بود.

يادش گرامی باد.
کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
18 آبان ماه 1383
-------------------------------------------

پيام تسليت سازمان فدائيان خلق (اکثريت) به مناسبت درگذشت فرشيد شريعت
در اندوه درگذشت فدايی خلق فرشيد شريعت (همايون فرهادی)

با اندوه بسيار از طريق اطلاعيه کميته مرکزی سازمان فداييان خلق ايران مطلع شديم که فدايی خلق _ رفيق فرشيد شريعت، چشم بر جهان بست و خانواده و ياران بسيار خود را در سوگی ژرف نشاند. اين ضايعه باورنکردنی هر آن کس را که زندانی نوجوان زندان های شاه _ فرشيد شريعت، و کادر سياسی مجرب سال های مهاجرت سياسی دوران جمهوری اسلامی _ همايون فرهادی را می شناخت، به سختی متاثر کرد. او مبارزی بود که هر کجا اهداف شريف انسانی او را به عمل فرا می خواند، يک دم درنگ نمی کرد.
رفيق همايون فرهادی چهره آشنا و شناخته شده ای برای فداييان خلق، جنبش چپ و فعالان کارگری ميهن ما بود. شور و سخت کوشی او در مبارزه به خاطر آرمان های انسانی چپ، استقرار دموکراسی در ايران و تامين رفاه برای زحمتکشان ميهن ما خاطره و يادگاری است که ياران از او در دل و ذهن خود دارند.
سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) با ابراز صميمانه ترين همدردی های خود با همسر و فرزندان داغدار رفيق فرشيد شريعت، با کميته مرکزی سازمان فداييان خلق ايران و همه اعضا و دوستداران اين سازمان، و با تمامی آشنايان اين رفيق مبارز، به احترام تمام نام و ياد رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادي) را گرامی می دارد.

از طرف شورای مرکزی فداييان خلق ايران (اکثريت)
هيئت رئيسه شورای مرکزی
دوشنبه 18 آبان 1383

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پيام تسليت راه کارگر به مناسبت درگذشت فرشيد شريعت
به: کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران !

با تاثری اندوه بار و تالمی عميق، از طريق اطلاعيه سازمان شما مطلع شديم که قلب جوان و پر تپش رفيق فرهاد (فرشيد شريعت) از فعالين و کادرهای مرکزی سازمان شما از حرکت باز ماند و جان جوانش از دست رفت!
رفيق فرهاد نه تنها برای سازمان شما بلکه برای جنبش چپ، رفيقی ارزنده و پرکار و با چهره بوده است. رفيق فرهاد عزيز در بيشتر مذاکرت دو جانبه و چند جانبه شما و ما حضورفعال داشته و همواره با سعی و کوشش دريغ ناپذيرش، از دست آوردهای چپ و سوسياليسم پشتيبانی می کرد، قلب جوان رفيق فرهاد با جنبش کارگری ايران همواره می تپيد!
سازمان ما بدين طريق تاثر خود از درگذشت رفيق فرشيد شريعت (همايون فرهادی) را به فرزندان، همسر و همچنين به کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و اعضاء سازمان و ديگر فعالين چپ کارگری، اعلام می دارد!

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

 ۱۹آبان ۱۳۸۳ _ ۹ نوامبر ۲۰۰۴

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14183

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درگذشت فرشيد شريعت (همايون فرهادی)، از کادرهای باسابقه جنبش فدائيان خلق، پيام هاي تسليت سه سازمان سياسي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016