جمعه 29 آبان 1383

قدرداني و سپاس ازهمدردي ها در جريان مرگ ناباورانه فرشيد شريعت، اتحاد فداييان خلق

در جريان مرگ ناباورانه رفيق فرهاد ( فرشيد شريعت ) کادر با سابقه و سخت کوش سازمان ، با موجي از پيامهاي همدردي احزاب سياسي ، انجمن ها و تشکل هاي دمکراتيک و شمار زيادي از هموطنان ازاده روبرو شديم . همچنين در طول يکهفته گذشته ، از لحظات اوليه اعلام خبر در گذشت او تا خاکسپاري و برگزاري مراسم بزرگداشت ، هم ميهنان عزيزمان از افق هاي فکري و سياسي گوناگون با مشارکت ، همکاري و همدردي خود ، ما را در اين غم و اندوه سترگ ، صميمانه و بزرگوارانه همراهي نمودند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران ضمن قدرداني بسيار و تشکر فراوان از همه افراد و جرياناتي که ما را در اين روزهاي غمبار و دشوار ياري نمودند ، بار ديگر و با غرور و سربلندي اعلام مي نمايد که با تمام توان خواهد کوشيد همراه و دوشادوش ساير ازاديخواهان ايران ، در راه ارمانهاي بزرگ و انساني همرزم از دست رفته مان ، که بر پائي جهاني بدور از ظلم و ستم و استثمار بود ، پر شتاب تر گام بردارد .


کميته مرکزي سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

١٧ نوامبر ٢٠٠٤
٢٧ آبانماه ١٣٨٣

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14620

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قدرداني و سپاس ازهمدردي ها در جريان مرگ ناباورانه فرشيد شريعت، اتحاد فداييان خلق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016