چهارشنبه 20 آبان 1383

سخنراني فريبرز رييس دانا در هايدلبرگ آلمان درباره سياست جهاني سازي و اثر آن بر ايران، 19 نوامبر

09112004-ff-01.gif

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14196

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنراني فريبرز رييس دانا در هايدلبرگ آلمان درباره سياست جهاني سازي و اثر آن بر ايران، 19 نوامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016