پنجشنبه 28 آبان 1383

بازداشت عليرضا بابايی، عضو کانون نويسندگان ايران در لندن


عليرضا بابايی، شاعر، نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران، چهارشنبه شب، 17 نوامبر، در فرودگاه لندن از سوی پليس بازداشت شد.

آقای بابايی، که در عين حال بازرس کانون نويسندگان ايران است، در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

هنوز از علت و جزييات حادثه خبری منتشر نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بازداشت عليرضا بابايی در حالی صورت گرفته که در داخل ايران نيز، فشارها بر نويسندگان و شاعران و به ويژه اعضای کانون نويسندگان بيش از پيش افزايش يافته است.

در حال حاضر، شماری از اعضای کانون نويسندگان، از جمله ناصر زرافشان، شهرام رفيع زاده و نصرت مهرگان در زندان به سر می برند و جمهوری اسلامی برای سومين سال پياپی، از برگزاری مجمع عمومی کانون نويسندگان جلوگيری کرده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14575

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازداشت عليرضا بابايی، عضو کانون نويسندگان ايران در لندن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016