دوشنبه 2 آذر 1383

عيسي سحرخيز : وجود رسانه‌‏هاي آزاد و مستقل پيش‌‏شرط برگزاري انتخابات آزاد با مشارکت حداکثري مردم است، ايلنا


تهران- خبرگزاري کار ايران

مدير مسوول ماهنامه آفتاب گفت‌‏: تنها در شرايطي مي‌‏توان از ايفاي نقش رسانه ها در انتخابات سخن گفت‌‏ که سانسور و خودسانسوري حاکم در عرصه اطلاع رساني لغو‌‏, روزنامه نگاران زنداني آزاد و امکان فعاليت آزاد مطبوعات فراهم شود.

عيسي سحرخيز در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" وجود رسانه هاي آزاد و مستقل را پيش شرط برگزاري يک انتخابات آزاد و با مشارکت حداکثري مردم دانست و با طرح اين موضوع که؛ در شرايطي که بسياري از روزنامه نگاران ممنوع‌‏القلم هستند و يا در زندان به سر مي‌‏برند و بر مطبوعات اعمال سانسور مي شود، گفت: با اين وضعيت نمي‌‏توانيم شاهد برگزاري يک انتخابات آزاد و با مشارکت گسترده مردم باشيم .
سحرخيز با تصريح بر اينکه روزنامه نگار به عنوان يک شهروند و در جايگاه روشنفکر حق دارد که در جهت تاييد و تبليغ يک کانديداي خاص در انتخابات عمل کند‌‏, ادامه داد : حمايت از يک کانديد خاص در انتخابات بايد درچارچوب قانون صورت گيرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود : اين حمايت نبايد در جهت تخريب کانديداي رقيب صورت گيرد بلکه شما در جهت معرفي کانديدا مورد نظر بايد انجام شود .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/14726

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عيسي سحرخيز : وجود رسانه‌‏هاي آزاد و مستقل پيش‌‏شرط برگزاري انتخابات آزاد با مشارکت حداکثري مردم است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016