چهارشنبه 11 آذر 1383

سروش: جريان هاي وابسته به حزب الله مشهد با سخنراني بنده در مشهد مخالفت كردند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دكتر عبد الكريم سروش در مراسم بزرگداشت مقام علمي، فرهنگي مرحوم اشرف الدين خراساني, گفت: جريانهاي وابسته به حزب الله مشهد در اطلاعيه‌‏اي اعلام كردند؛ نمي‌‏گذارند براي شركت در سمينار اسلام و دموكراسي به مشهد بروم, به دليل تهديدات آنها سمينار بين‌‏المللي‌‏اسلام و دموكراسي لغو شد.

به گزارش خبرنگار سرويس انديشه" ايلنا", در مراسم بزرگداشت مقام علمي، فرهنگي دكتر شرف‌‏الدين خراساني كه عصر ديروز در مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي برپا شد, دكتر عبدالكريم سروش كه به گفته خودش روز قبل براي شركت در همايش اسلام و دموكراسي در مشهد از آلمان به ايران آمده بود, گفت: سمينار اسلام و دموكراسي قرار بود فردا (امروز) آغاز شود. قبل از حركت من به سوي ايران، جريانهاي وابسته به حزب الله مشهد ضمن اطلاعيه‌‏اي اعلام كردند: به فلاني (سروش) اجازه نمي‌‏دهيم حتي به مشهد بيايد.
سروش ادامه داد: دادستاني مشهد هم در اطلاعيه‌‏اي اعلام كرد كه چند نفر نبايد براي اين سمينار به مشهد بيايند كه بنده جزو آنها بودم.
سروش مدعي شد: دادستاني گفته است؛ كساني هم كه مقاله مي‌‏دهند بايد ابتدا مقاله آنها توسط دادستاني ديده ‌‏شود تا مورد تاييد قرار گيرد.
سروش كه مدتي پيش براي تكميل تحقيقات فلسفي‌‏اش به آلمان رهسپار شده بود, علت حضورش در مراسم بزرگداشت مقام علمي فرهنگي مرحوم دكتر خراساني را لغو سفرش به مشهد عنوان كرد و افزود: براي شركت در اين سمينار بين المللي بيش از 30 نفر از داخل و خارج كشور دعوت شده‌‏بودند؛ از ايران هم از هر دو اردوگاه حوزه و دانشگاه, آقاي مصباح يزدي و از طرف ديگر بنده،‌‏ دكتر ملكيان، كديور و عميد زنجاني دعوت شده بوديم و جلسات هم قرار بود بسته باشد, ولي با اين اقدام شوراي تامين و دادستاني اين سمينار لغو شد.
سروش پس از اين مقدمه ـ به گفته خودش بي‌‏ربط ـ كه دلايل حضور ناگهاني ‌‏اش را در تهران توضيح داد، با قرائت اشعاري از مولانا درباره نسبت آدمي با مرگ سخن گفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي گفت: نسبتي كه آدمي با مرگ برقرار مي‌‏كند نشان مي‌‏دهد او از زندگي چه مي‌‏فهمد و چه مي‌‏داند. بدين سبب مرگ‌‏شناسي، مقدمه واجب خودشناسي است. فلسفه جديد هم به اين دليل هم به مرگ و عدم درك آدمي از مرگ تاكيد زيادي دارد. اين تفكر و برخورد نسبت به مرگ را مي‌‏توان در فلاسفه اگزيتانسياليست به خوبي ديد.
عبدالكريم سروش رابطه عاشقانه مولانا با مرگ را بيان كرد كه او درس بي‌‏تعلقي را با هوشمندي بيان مي‌‏دارد.
سروش به داستان صدر بخارا از دفتر سوم مثنوي اشاره و تصريح كرد: در اين داستان كه مولانا به زيبايي در هزار بيت آن‌‏را پرورش داده‌‏است كارمندي از رئيس خود مي‌‏گريزد, ولي پشيمان شده و دوباره به سوي او باز مي‌‏گردد, مسئله عشق و مرگ به زيبايي به اين داستان غنا بخشيده‌‏است.
سروش كه در ميان سخنانش از اشعار مولانا بهره مي‌‏برد در پايان براي مرحوم شرف الدين خراساني, شرف روح و براي زندگاني و حضار هم درك همه مفاهيم حقيقي را از طريق درك حقيقت آرزو كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15103

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سروش: جريان هاي وابسته به حزب الله مشهد با سخنراني بنده در مشهد مخالفت كردند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016