پنجشنبه 19 آذر 1383

سيدحسين نصر: معضل نفرت از اسلام، به عنوان يكى از مهم‌ترين و حياتى‌ترين مسائل براى مسلمانان و غيرمسلمانان و غرب در عصر حاضر، بازتاب

سمينار جهانى «مقابله با هراس از اسلام، آموزش تحمل» با سخنان سيدحسين نصر، به عنوان شاخص‌ترين انديشمند ايرانى جهان اسلام و اظهارات كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل، در مقر اين سازمان گشايش يافت.
به نوشته «ايران»، در اين اجلاس، سيدحسين نصر، استاد كنونى مطالعات اسلامى دانشگاه «جورج واشنگتن»، ادعاى اسلام‌ستيزان را مبنى بر تلاش اسلام براى از بين بردن ارزشها و سلطه بر غرب، رد كرد و گفت: در ايران، يهوديان و مسيحيان در مجلس نماينده دارند و پيروان اين اديان، داراى كليسا و كنيسه در ايران هستند.
نصر، از معضل نفرت از اسلام، به عنوان يكى از مهم‌ترين و حياتى‌ترين مسائل براى مسلمانان و غيرمسلمانان و غرب در عصر حاضر ياد كرد.
استاد مطالعات اسلامى دانشگاه «جورج واشنگتن» گفت: اين خيلى ساده است كه تحمل را بدانيم، اما بسيار دشوار است كه عدم تساهل را درك كنيم.
وى پرسيد: جهان غير اسلام كه از نظر سياسى، اقتصادى، نظامى، نفوذ مستقيم و يا غير مستقيمى بر هر كشورى دارد و در مقايسه با اسلام بسيار قدرتمندتر است، از چه چيزى مى‌هراسد؟
دكتر نصر با تشريح ريشه‌هاى تاريخى هراس بي‌خود از اسلام گفت: اين واژه به دليل زمينه‌هاى تاريخى آن وجود دارد. هنگامى كه اسلام طلوع كرد، طى قرنها سرزمين‌هاى وسيعى را از فرانسه تا چين در بر گرفت. مسيحيان و غرب در آن زمان از ابعاد سياسى و مذهبى اسلام هراس داشتند. اسلام سياسى بود چرا كه ممكن بود ديگر نقاط اروپا را تسخير كند و اسلام بعدى مذهبى داشت كه با موفقيتهاى خود چالشهايى را براى مسيحيت ايجاد كرده بود و من يكبار به شوخى گفتم، چيزى كه ميان «سنت برنارد» و «كارل ماركس» مشترك بود، اعتقاد آنان درباره اسلام بود.
وى تأكيد كرد: متأسفانه هراس بي‌خود از اسلام، امروزه به نفرت از اسلام در زمانى كه واقعاً هيچ دليلى براى اين هراس وجود ندارد، تبديل شده است كه اين مسئله، فوق‌العاده غم‌انگيز است.
نصر، به وجود مسائل لاينحل فلسطين، كشمير و چچن كه ده‌ها سال در سازمان ملل مورد بحث قرار گرفته، اشاره كرد و گفت: فرضيه‌هاى مشخصى درباره هراس بي‌خود از اسلام وجود دارد كه همه آنها دروغين است. از جمله اينكه اسلام دينى سلطه‌جو است و اسلام، خطرناك است و ما از اسلام مى‌ترسيم و اين مسئله كاملاً دروغين است.
وى گفت: كسانى كه اين ادعاها را مى‌كنند، مطالعات عميقى ندارند.
وى افزود: دومين ادعا اين است كه اسلام مى‌خواهد بر غرب غلبه كند. اين نيز دروغ است. غرب در خليج فارس داراى منافعى است، اما اسلام در خليج مكزيك منافعى ندارد، پس چرا به گفتن اين مسئله ادامه مى‌دهيد و بايد بر اين مسئله كه اسلام خطرناك و خواستار غلبه يافتن بر غرب و تضعيف ارزشهاى غربى است، فائق آييم. حتى افراطيون جهان اسلام به ارزشهاى غرب در داخل جوامع خود انتقاد مى‌كنند.
دكتر نصر همچنين دشمنى دين اسلام را با اديان مسيحيت و يهود رد كرد و گفت: طرح اين مسئله بسيار اندوهبار است، زيرا به مدت 1400 سال تمدن اسلامى بيشترين ميزان ميهمان‌نوازى را از اقليتهاى دينى و غرب به جا آورد و در آن مسائلى مانند «آشوويتز» (قتل عام يهوديان توسط نازيها در كوره هاى آدم سوزى) و قتل عام مسلمانان بوسنى و هرزگوين كه در يك دهه قبل اتفاق افتاد و در آن يكصد هزار مسلمان كشته شدند، اتفاق نيفتاد.
وى تأكيد كرد: يهوديان و مسيحيان در ايران در مجلس داراى نماينده هستند و كليسا و كنيسه دارند و مدارس خاص خود را دارند و از ديگر مزايا بهره مندند و اين غيرمنصفانه است كه ميان سه دين ابراهيمى دشمنى ايجاد كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

استاد دانشگاه جورج واشنگتن با اشاره به دشمنى اسلام با مدرنيته افزود: اين مسئله پيچيده‌اى است. اسلام مخالف مدرنيزه و دموكراسى نيست. بايد ديد در مدرنيته، نقش پول و دموكراسى چيست؟ اسلام مى‌تواند به بسيارى از مردم غرب هنگامى كه با اشتباهات مدرنيته دست و پنجه نرم مى‌كنند، كمك كند.
وى با اشاره به نقش تبليغات رسانه‌هاى گروهى مسيحيت و يهود براى تبليغات مغرضانه عليه اسلام گفت: رسانه‌هاى گروهى به ابزار معنى‌دارى در اين زمينه تبديل شده‌اند.

Copyright: gooya.com 2016