دوشنبه 14 دی 1383

اطلاعيه حزب ملت ايران درباره «فراخوان ملي براي رفراندم»

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم

اطلاعيه

بر روي يكي از سايت هاي برون مرزي بنام رفراندم ، مطالبي تحت عنوان «بيانيه مشترك گروهي از اعضاي حزب ملت ايران و جبهه دموكراتيك» «در حمايت از فراخوان ملي براي رفراندم» قرار گرفته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ضمن تكذيب وجود سازمان جوانان و هرگونه مسئولي براي آن، اعلام مي گردد نخستين بار حزب ملت ايران پيشنهاد دهنده رفراندم جهت هرگونه تغييرات اساسي بوده است با توجه باين امر، فراخوان ذكر شده هيچگونه وابستگي با خط مشي حزب ملت ايران ندارد

روابط عمومي حزب ملت ايران- تهران
تهران سوم د يماه 1383 خورشيدي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16398

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه حزب ملت ايران درباره «فراخوان ملي براي رفراندم»' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016