یکشنبه 13 دی 1383

درگذشت مسعود حجازي از اعضاي هيأت رهبري جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا مي پرستم و از تو ياري مي جويم


حزب ملت ايران
دفتر اروپايي


بنا بر خبر رسيده ، آقاي دكتر مسعود حجازي از مبارزان ديرپا و آزاديخواهان بنام وعضو شوراي مركزي و از اعضاي هيأت رهبري جبهه ملي ايران ، بامداد امروز (آدينه يازدهم ديماه ) در بيمارستان جم ، جهان را بدرود گفته و به ديار ابدي شتافتند .
ما با اند وه فراوان ، اين مصيبت بزرگ را به خانواده ارجمند حجازي و ياران مبارز آن زنده ياد تسليت گفته و خود را در اين اندوه بزرگ شريك ميدانيم . در اين روزهاي مصيبت بار كه ميهن تحت ستم ما نيازمند شخصيتهاي ميهن دوست و مبارز و آزاديخواه مي باشد
فقدان چنين رادمرداني براي ايران و ايراني فاجعه بار است .
بار ديگر درگذشت دكتر مسعود حجازي را به خانواده گرامي آن زنده نام و ياران همرزمش درجبهه ملي ايران تسليت گفته وشكيبايي و بردباري همگان را از ايزد يكتا خواهانيم .

دفتر اروپايي حزب ملت ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16336

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درگذشت مسعود حجازي از اعضاي هيأت رهبري جبهه ملي ايران، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016