سه شنبه 29 دی 1383

دفتر هاشمي رفسنجاني سخنان آيت الله خزعلي را در باره تصميم هاشمي رفسنجاني براي عدم شركت در انتخابات را تکذيب کرد، جمهوري اسلامي

آيت الله خزعلي در مراسم افتتاح شعبه بنياد غدير در خرم آباد گفت آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات شركت نخواهد كرد. وي از مردم لرستان خواست به آقاي ولايتي راي بدهند. دفتر آقاي هاشمي رفسنجاني , خبر مربوط به تصميم ايشان براي عدم شركت در انتخابات را رد كرد و تاكيد نمود ايشان ضمن احترام به نامزدهاي مطرح , هنوز در اين زمينه تصميمي نگرفته اند و درعين حال به هيچكس نيز قولي براي نيامدن نداده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016