سه شنبه 29 دی 1383

مسوْول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت: كانديدايي در انتخابات رياست‌‏جمهوري نخواهيم داشت، ايلنا

شركت نكردن در انتخابات تزييني به پروژه دموكراسي خواهي كمك بيشتري مي‌‏كند

تهران- خبرگزاري كار ايران

مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت، گفت: دفتر تحكيم وحدت،حتي اگر انتخابات واقعي و عادلانه برگزار شود، به دليل كاركرد غيرحزبي جنبش دانشجويي و راهبرد دوري از قدرت، در انتخابات آتي رياست‌‏جمهوري كانديدا معرفي نخواهد كرد.

رضا دلبري در گفت و گو با خبرنگار "ايلنا" در خصوص درج خبري در برخي از سايت‌‏ها مبني بر حمايت اين تشكل از هاشمي رفسنجاني، گفت: دفتر تحكيم وحدت مطابق استراتژي سال‌‏هاي گذشته خود - دوري از قدرت- حمايت از هر كانديدايي را رد مي‌‏‏كنيم.
دلبري ادامه داد: ما پيشاپيش هر گونه خبري را كه دفتر تحكيم وحدت در انتخابات كانديدا معرفي خواهد كرد، رد مي‌‏كنيم و معتقديم قبل از برگزاري انتخابات، بايد به اين سوْال اصلي كه رأي مردم چه نقشي در اداره كشورخواهد داشت، پاسخ داده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسوول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت تصريح كرد: اگر انتخابات به نقشي تزييني و ژست دموكراتيك تبديل شود، شركت نكردن در آن به پروژه دموكراسي خواهي كمك بيشتري خواهد كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17091

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مسوْول روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت: كانديدايي در انتخابات رياست‌‏جمهوري نخواهيم داشت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016