جمعه 16 بهمن 1383

تهديد و فشار و ضرب شتم زندانيان را با اعتراضی سراسری پاسخ دهيم! راه کارگر

در حاليکه اعتصاب غذای گروهی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج وارد نهمين روز خود شده است ، وزارت اطلاعات و سازمان زندانهای رژيم اسلامی ، فشار و سرکوب را به شکل گسترده ای عليه زندانيان اعتصابی و خانواده های آنان افزايش داده اند.

از روز دو شنبه پنجم بهمن ماه که گروهی از زندانيان سياسی زندان رجايی شهر کرج در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و نگهداری زندانيان سياسی در بين قاتلين، اشرار و معتادين ، دست به اعتصاب غذا زدند؛ فشارهای وارده بر زندانيان برای شکستن اعتصاب افزايش يافته است. تهديد وارعاب زندانيان، کتک زدن توسط چاقو کشان و عوامل وزارت اطلاعات ، تهديد خانواده ها برای عدم انتقال اخبار و مصاحبه ها با راديو ها و رسانه ها ، تهديد به دستگيری برخی از اعضای خانواده- از جمله اقداماتی است که دستگاه سرکوب در حال اجرای آن است .

گزارشات حاکيست که حال دو تن از زندانيان اعتصابی بينا داراب زند و ارژنگ داوودی رو به وخامت است و آنها را در حاليکه شديداً بی حال بوده و دچار سرگيجه های شديد شده بودند به بهداری زندان رجايی شهرمنتقل کرده اند . و اين در حاليست که فرزاد حميدي، ديگر زندانی اعتصابي، سه روز است که بدون وسايل شخصی به مکانی نامعلوم منتقل گرديده و حجت زماني، تهديد شده که اگر اعتصاب خود را نشکند، حکم اعدام او تا پايان ماه بهمن به اجرا در خواهد آمد. اخبار ديگر حاکيست که مسئولين زندان در تلاشند که زندانيان اعتصابی يعنی فرزاد حميدي، ارژنگ داوودی ، مهرداد لهراسبی ، ولی فيص مهدوي، حجت زمانی و جعفر اقدامی را به سلولهای انفرادی منتقل کرده و از طريق فشارهای شديد انفرادی و نگهداری در شرايط ويژه آنها را وادار به شکستن اعتصاب کنند.

اخبار ديگر حاکيست که حجت بختياري، يکی ديگر از زندانيان سياسی توسط اسماعيل افتخاری معروف به اِسمال تيغ زن ، عامل وزارت اطلاعات در بند 1 زندان اوين ، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است . ضرب و شتم زندانيان توسط عوامل وزارت اطلاعات و زندانها و خصوصاً زندان اوين، اعتراض زندانيان سياسی را برانگيخته است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بواسطه همين نگرانی هاست که اعتراض و تحصن جلوی دفتر سازمان ملل در تهران و اعتصاب غذای ده روزه ای از 12 بهمن ماه تا بيست و دوم بهمن در همبستگی با زندانيان سياسی زندان رجايی شهر اعلام شده و دهها نهاد و سازمان و کانون مدافع حقوق بشر و فعالين سياسی در داخل و خارج از کشور، با انتشار فراخوانی خواهان حمايت از خواست زندانيان سياسي، اعزام نمايندگان کميته حقوق بشر سازمان ملل به ايران و ملاقات با زندانيان سياسی و خانواده های آنان و آزادی بی قيد و شرط کليه زندانيان سياسی و عقيدتی و پايان دادن به سياست سرکوب حکومت اسلامی شده اند.

سازمان کارگران انقلابی ايران – راه کارگر خود را در کنار اين اعتراض برحق زندانيان سياسی و خانواده های آنان می بيند و ضمن اعلام همبستگی با اعتراض و اعتصاب زندانيان سياسی ، خواهان آن است که همه نيروها و سازمانهای سياسی مدافع حقوق انساني، اعتراض خود را عليه سياست سرکوبگرانه رژيم اسلامی بلند کرده و با بر پايی تظاهرات و اکسيونهای اعتراضی ، نوشتن طومارهای اعتراضی و انتشار اخبار اين ددمنشی ها در همه رسانه ها به جلب همبستگی داخلی و بين المللی با زندانيان سياسی در ايران ياری رسانند .

کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران- راه کارگر

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17856

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تهديد و فشار و ضرب شتم زندانيان را با اعتراضی سراسری پاسخ دهيم! راه کارگر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016