شنبه 17 بهمن 1383

اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت پيرامون اخبار جعلي در رابطه با انتخابات رياست جمهوري

در پي برخي سواستفاده هاي اخير انجام گرفته از نام و عنوان دفتر تحکيم وحدت که به منظور مصادره به مطلوب اعتبار جنبش دانشجويي در راه گرم کردن تنور رقابت هاي انتخاباتي و هزينه کردن اين اعتبار براي تامين منافع گروه هاي قدرت صورت گرفته است ذکر پاره اي نکات مرتبط با اصول فعاليت دفتر تحکيم و نحوه حضور آن در عرصه سياست ، به رغم تکرار وتاييد چند باره آنها در بيانيه ها و موضع گيري هاي رسمي چند سال اخير آن، ضروري و روشنگر به نظر
مي رسد که ذيلا به منظور جلوگيري از تداوم سو استفاده از عنوان جنبش دانشجويي و تنوير افکار عمومي بدانها پرداخته شده:

1-دفتر تحکيم وحدت به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران خود را موظف به دفاع از آرمان هاي عمومي ملت و به ويژه خواست دموکراسي در ميان ايرانيان مي داند و در همين راستا در چند سال اخير با در پيش گرفتن استراتژي دوري از قدرت همواره و در تمامي مقاطع سعي بر آن داشته است که در راه تبيين حقوق و آزادي هاي مردم و تضمين اصول وبنيان هاي سياسي ، ساختاري و فرهنگي لازم براي تحقق اين حقوق گام بردارد . مواضع اعلام شده دفتر تحکيم در مقاطع مختلف چند سال اخير گواه خوبي بر اين مدعا هستند. موضع دفتر تحکيم در باب مسائلي نظير انتخابات رياست جمهوري نيز مطابق با همين اصول و بر مبناي استراتژي دوري از قدرت استوار است.
مجموعه انجمن هاي اسلامي دانشجويان بر آنند که آنچه بيش از هر چيز در رابطه با انتخابات رياست جمهوری از اهميت برخوردار است ميزان توانايي آن براي تامين هدف حاکميت اراده ملت بر سرنوشت جمعيشان و پيشبرد پروژه دموکراتيزاسيون در ايران است . لذا موضع جنبش دانشجويي در ايران در رابطه با اين موضوع تنها نظارت ، نقادي و اعلام موضع نسبت به کليت بحث انتخابات و سنجش توان تاثيرگذاري آن در عرصه کلان زندگي جمعي شهروندان ايرانيست.
پرداختن به اين موضوع خود بحثي مبسوط و طولاني را مي طلبد ليکن نگاهي به تجارب تلخ 8 سال گذشته آشکارا و به روشني ترديد هاي بسياري را در اين خصوص ايجاد مي کند که بي شک در جمع بندي و اعلام موضع دفتر تحکيم وحدت و جنبش دانشجويي به مثابه وجدان بيدار جامعه درباره انتخابات رياست جمهوري تاثير به سزايي خواهد داشت و در موقع مقتضي بدان پرداخته خواهد شد.


2-سوء استفاده هاي اخير انجام شده از نام دفتر تحکيم وحدت البته موضوعي غير قابل انتظار نيست و قابل پيش بيني بود که عده اي براي دستيابي به کرسي هاي قدرت تلاش نمايند تا تمامي سرمايه هاي اجتماعي موجود را صرف گرم کردن تنور رقابت هاي انتخاباتي خود بنمايند و در اين راه چشم طمع به اعتبار جنبش دانشجويي بدوزند. بي شک تلاش براي گرم کردن تنور انتخابات با هيزم دروغ و انتساب مواضع کذب به دفتر تحکيم نامي جز دزدي انتخاباتي نداشته و قصد گروهها و افراد عامل و آمر اين پروژه سو استفاده از فضاي محدود اطلاع رساني و دادن آدرس هاي غلط به ملت است تا بلکه از اين راه و با جعل خبر همراهي جنبش دانشجويي بتوانند ولو به قيمت هيزمِ دزدي از خانه ملت ، اندکي بيشتر برگرماي تنور رقابت خود بيفزايند.هر چند مجموعه مواضع اعلام شده در بيانيه ها و اطلاعيه هاي دفتر تحکيم وحدت پيرامون موضوعات مختلف و خط مشي آن معيار خوبي براي تشخيص حقيقي يا جعلي بودن اخبار و مواضع نسبت داده شده به آن مي باشد اما در اينجا بار ديگر اعلام مي کنيم کليه اخبار نسبت داده شده به دفتر تحکيم پيرامون دعوت و يا حمايت از شخص يا گروه خاص در انتخابات رياست جمهوري کذب و مجعول بوده و فاقد اعتبار مي باشند و ساخته و پرداخته گروهها و افراد ذينفع در قدرت و وابستگان آنهاست. اجماع حاصل در اکثريت قاطع انجمن هاي اسلامي عضو مجمع عمومي دفتر تحکيم وحدت و شوراي مرکزي به عنوان نماينده مجمع عمومي پيرامون انتخابات رياست جمهوري نيز در انطباق با مواضع گذشته آنها و کاملا روشن مي باشد.

3-دفتر تحکيم وحدت اتحاديه اي متشکل از مجموعه تشکل هاي دانشجويي سراسر کشور بوده و مواضع آن تنها از طريق بيانيه هاي رسمي شوراي مرکزي و اطلاعيه هاي روابط عمومي اعلام مي شود و انجمن هاي اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحکيم نيز هر کدام تنها با نام و عنوان خود اقدام به صدور بيانيه و اعلام موضع مي نمايند.
سواستفاده هايي که افراد ناشناس حاضر در تنها يک يا دو انجمن اسلامي از نام دفتر تحکيم در رابطه با انتخابات رياست جمهوري و حمايت از فرد يا گروه خاصي انجام مي دهند در درجه اول واجد هيچ گونه واقعيت و اعتياري نبوده و در درجه دوم نشان از چشم طمع دوختن عاملين آن به سهيم شدن در غنايم قدرت از طريق دريافت رانت هاي انتخاباتي دارد. بديهي است که اين موضوع به معناي عدول از اصول و خط قرمزهاي فعاليت در جنبش دانشجويي بوده و هرگز از سوي دفتر تحکيم تحمل نخواهد شد.
همچنين دفتر تحکيم وحدت اعلام مي کند افرادي که فاقد هر گونه وجاهت تشکيلاتي حتي در انجمن دانشگاه مطبوعشان بوده و بعضا حتي دانشجو نيز نمي باشند و با عناوين ساختگي نظير فعال دانشجويي به نشر اکاذيب در رابطه با موضع دفتر تحکيم و انتخابات رياست جمهوري مي پردازند هيچ گونه جايگاهي در آن ندارند و اين اتحاديه حق خود را براي پي گيري قانوني اين موضوع محفوظ مي داند.

4-آنچه در اين ميان قابل توجه است استقبال صداوسيما از اين اخبار کذب و پوشش خبري وسيع آن به خصوص در بخش خبري تازه تاسيس ساعت 20:30 است که سعي دارد تا با ظاهري متفاوت اخبار فضاي سياسي ايران را ارائه کند. البته اين امر نشان از وقوف مسوولين به توان تاثيرگذاري جنبش دانشجويي در سطح جامعه (به رغم انکار ظاهري آن از سوي ايشان) و تلاش آنان براي ترسيم چهره اي مبهم از مواضع دفتر تحکيم که بويي از همراهي با سياست هاي نادرست حاکم نيز از آن به مشام مي رسد دارد . اما بد نيست که مسوولين مربوطه در صداوسيما سعي نمايند تا دست کم براي مدت کوتاهي هم که شده حفظ ظاهر نمايند و از در پيش گرفتن سياست ابتذال خبري در رسانه خود و به کارگيري ابزار خبر کذب براي بازارگرمي بپرهيزند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان بار ديگر اعلام مي کنيم فرزندان ملت در مجموعه انجمن هاي اسلامي دانشجويان همچنان بر عهدي که با مردم براي دفاع از حقوق انساني شان بسته اند ايستاده اند و اصل اساسي دوري از منافع قدرت را به مثابه چراغ راهنماي خويش بر فراز کليه فعاليت ها و موضع گيريهايشان فروزان نگاه خواهند داشت.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17873

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه روابط عمومي دفتر تحکيم وحدت پيرامون اخبار جعلي در رابطه با انتخابات رياست جمهوري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016