شنبه 17 بهمن 1383

شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور دستور توقف اجراي حكم اعدام شهلا جاهد را صادر كرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

دستور توقف اجراي حكم اعدام شهلا جاهد(متهم به قتل همسر ناصر محمدخاني) از سوي شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور صادر شد.

عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با اعلام اين مطلب اظهار داشت: به دنبال اعتراض بنده به عنوان وكيل مدافع شهلا جاهد نسبت به دادنامه‌ي صادره از سوي شعبه‌ي 26 ديوان عالي كشور، اعتراض به شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه با استناد به ماده‌ي 27 آيين نامه‌ي اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دستور توقف اجراي حكم را صادر نموده و جهت رسيدگي به موضوع، اصل پرونده را از اجراي احكام مربوطه مطالبه كرده است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در حال حاضر دستور توقف اجراي حكم موكلم از سوي شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور صادر شده است، صرف نظر از اينكه اعتراض وارد است يا خير به لحاظ اينكه موضوع حكم قصاص است، دستور توقف اجراي حكم صادر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان تصريح كرد: در صورتي كه اعتراض ما وارد باشد دادنامه نقض و پرونده به شعبه‌ هم‌عرض براي رسيدگي مجدد ارجاع خواهد شد و اگر اعتراض ما منطبق با موازين قانوني تشخيص داده نشود اعتراض رد شده و پرونده مجددا به اجراي احكام اعاده مي‌شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17914

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعبه‌ي 15 تشخيص ديوان عالي كشور دستور توقف اجراي حكم اعدام شهلا جاهد را صادر كرد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016