یکشنبه 18 بهمن 1383

حسن يوسفي اشکوري آزاد شد !

Azadi Eshkevari.jpg
طبق اخبار رسيده حسن يوسفي اشکوري لحظاتي پيش، پس از گذراندن بيش از چهار سال و نيم زندان، امروز به خانه خود بازگشت. وي مجموعا به 7 سال زندان توسط دادگاه ويژه روحانيت محکوم شده بود. دوسال زندان در ارتباط با سخنراني و مصاحبه هائي که وي در مورد «قنل هاي زنجيره اي» انجام داده بود. چهار سال حبس در ارتباط با اتهام «توهين به مقدسات» و يک‌‏سال زندان در باره اتهام «شرکت در کنفرانس برلين». وي تنها توانست در ارتباط با 5 سال زندان مربوط به «توهين به مقدسات» و «شرکت در کنفرانس برلين» از « آزادي مشروط » استفاده کند و 2 سال حبس مربوط به سخنراني و مصاحبه ها در باره «قنل هاي زنجيره اي» شامل حق استفاده از « آزادي مشروط » نگرديد.
حسن يوسفي اشکوري از سوي دادگاه ويژه روحانيت به خلع لباس روحانيت نيز محکوم شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17942

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حسن يوسفي اشکوري آزاد شد !' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016