دوشنبه 26 بهمن 1383

انجمن روزنامه‌نگاران زن بااشاره به آزادي مشروط اشكوري: اميدواريم هيچ متفكري به دليل فعاليت‌هاي فكري و فرهنگي به بازداشت محكوم نشود،ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي

بيانيه‌ي انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران (رزا)، اقدام دادگاه ويژه روحانيت در آزادي حسن يوسفي اشكوري را ازجمله عملكردهاي مثبت دستگاه قضايي ارزيابي كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران در بيانيه‌اي با اشاره به آزادي مشروط حسن يوسفي اشكوري آورده است:‌ صرف‌نظر از مقدمات و نحوه‌ي بازداشت و محكوميت اشكوري كه در زمان خود بحث و نقدهاي فراواني را به دنبال داشت، اين اقدام دادگاه ويژه را مي‌توان از جمله عملكردهاي مثبت دستگاه قضايي ارزيابي كرد و در انتظار اقدامات بعدي اين دستگاه، چشم‌داشت خود براي آزادي ديگر محكوماني از اين دست را طرح كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن روزنامه‌نگاران زن ايران (رزا) با ابراز خرسندي نسبت به آزادي يوسفي اشكوري، اميد آن دارد اين حركت تبديل به روندي شودكه نه تنها انديشمندان محكوم و زنداني را آزاد گرداند بلكه ديگر هيچ متفكر و نخبه‌اي به دليل فعاليت‌هاي فكري و فرهنگي به بازداشت و حبس محكوم نشود.

Copyright: gooya.com 2016