دوشنبه 26 بهمن 1383

پيام هاى مبهم اجلاس مونيخ به تهران، ايران

درنشست امنيتى ناتو ازسوى نمايندگان اروپا وآمريكا ابراز شد

• اجلاس امنيتى ناتو در مونيخ كه طراحى نظام امنيتى منطقه بحرانى خاورميانه وخاور دور را دردستور كار داشت با نطق مقامهاى ارشد آمريكا واروپا به سمت مسأله هسته اى ايران جهت گيرى كرد
• برخى ناظران مواضع بلند پايگان اروپا وآمريكا درحاشيه مونيخ را «كلام آخر» و تصميم تازه غرب درباره مسأله هسته اى ايران قلمداد كردند
• سولانا : اگر ايران حاضر به شفاف سازى نشود احتمال ارجاع پرونده هسته اى به شوراى امنيت وجود دارد
• آصفى: ايران براى ورود به چرخه سوخت هسته اى برنامه ۱۵ ساله دارد
و دراين راستا نگرانى اروپا بايد برطرف شود كه ما از مقاصد
صلح آميزمنحرف نمى شويم

نشست خبرى هفتگى سخنگوى وزارت امور خارجه ديروز متأثر از سومين دور مذاكرات هسته اى ايران و اروپا در ژنو، تماماً به اين موضوع اختصاص يافت. در برابر خيل پرسشهاى اصحاب خبر، «حميدرضا آصفى» مذاكرات ژنو را كارشناسانه، عميق و طولانى تر از قبل توصيف كرد.
به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجى «ايران» آصفى افزود: در اين دور از مذاكرات تلاش كرديم آشكار كنيم برخوردارى از چرخه سوخت داراى توجيه اقتصادى بوده و فعاليت ما در اين زمينه ادامه خواهد داشت، چرا كه قصد داريم به عنوان كشور تأمين كننده انرژى در ۱۵ سال آينده در عرضه سوخت هسته اى نيز به عنوان بازيگر مهم و مطرح وارد شويم.سخنگوى وزارت امور خارجه تصريح كرد: بحث ديگر در ژنو تضمين هاى عينى از طرف ايران و ضمانتهاى غير قابل برگشت از طرف اروپا بود كه وقت زيادى صرف آن شد.آصفى در توضيح تضمين هاى عينى گفت: تضمين عينى به لحاظ اقتصادى بايد توجيه پذير و به لحاظ سياسى علمى، منطقى، متوازن، عقلانى، عملى و نسبى باشد كه بايد به معناى هركدام از اين واژه ها توجه شود. سخنگوى وزارت خارجه افزود: نگرانى اروپا بايد برطرف شود كه ما از مقاصد صلح آميز منحرف نمى شويم، بهترين ضمانت هم امضاى پروتكل و همكارى با آژانس است كه در مورد همه اينها مذاكره كارشناسى صورت گرفته و بايد ادامه يابد. وى درباره پيشنهاد راكتور تحقيقاتى آب سبك از طرف اروپا به ايران گفت: به اين نوع پيشنهادها نگاه مثبت داريم، ولى راكتور تحقيقاتى آب سبك پيشنهادى، جايگزين راكتور تحقيقاتى آب سنگين كه ما آن را دنبال مى كنيم، نيست.درباره تهديدات اخير مقامات آمريكايى عليه ايران بخصوص سخنان «كونداليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا، آصفى گفت: تهديدات خانم رايس را جدى نمى گيريم. ايشان و ساير آمريكايى ها به توانايى هاى ايران واقف اند. به اروپايى ها گفتيم به متحدان آمريكايى شان بگويند كه با آتش بازى نكنند، اروپا هم منظورمان را كامل دريافت كرد. وى افزود: پيام روشن ما به آمريكا اين است كه الزامات بين المللى خود را رعايت كنند و به خرد جمعى احترام بگذارند، چون دنيا بيش از اين نمى تواند هزينه بى خردى آمريكا را بپردازد.

گروه سياسى ـ شهر باستانى مونيخ اين هفته ميزبان بلندپايگان سياسى جهان بود. اجلاسى كه در آن قرار بود مدعوين رسمى و غيررسمى ناتونظام امنيتى مناطق پرمناقشه خاورميانه و خاور دور راطراحى كنند به يكباره با سخنان مقام هاى ارشد آمريكا و اروپا به سوى مسأله هسته اى ايران جهت گيرى كرد. گو اينكه در فرداى جلسه مبهم ديپلمات هاى ايران و اروپا در ژنو، اجلاس امنيتى مونيخ فرصتى بود تا اروپايى ها و آمريكايى ها دوشادوش هم اهداف پنهان خود را درباره خاورميانه پس از جنگ عراق و ايران رسته از نزاع هاى شوراى حكام آشكار كنند.
به اين ترتيب بود كه مهمترين نطق ها و حواشى اجلاس مونيخ به پرونده هسته اى ايران و مذاكرات جارى اروپا با ايران اختصاص يافت. رامسفلد وزير دفاع آمريكا از اتفاق نظر اروپا و آمريكا درباره موضوع ايران سخن گفت و خاويرسولانا مسؤول سياست خارجى اتحاديه اروپا و يوشكا فيشر وزير خارجه آلمان از احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت و همراهى اروپا با آمريكا در صورت عدم انعطاف ايران سخن راندند، اين همه كافى نبود كه سناتور جان مك كين رئيس كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا نيز سازمان ملل را به مشاركت در تحريم احتمالى ايران فرا بخواند و در عين يادآورى حمايت قاطعانه واشنگتن از رهبرى اروپا درباره برنامه هسته اى ايران از دوستان اروپايى خود درخواست كند از اعطاى پاداش به ايران پرهيز كنند.
برخى محافل سياسى ديروز اظهارات بلندپايگان آمريكا و اروپا در مونيخ را به عنوان «كلام آخر»و تصميم تازه غرب در پرونده هسته اى ايران خواندند. سران اروپا در مونيخ در حالى با لحن تهديدآميز واشنگتن همنوا شدند كه مذاكرات هسته اى ايران و اروپا در جريان بوده و كارشناسان دو طرف همچنان سعى دارند بتوانند بر سر تضمين هاى عينى و غيرقابل برگشت به يكديگر به توافق برسند. با توجه به اينكه به گفته مقامات ايرانى تا اواخر اسفندماه بايد تكليف ادامه يا توقف مذاكرات روشن شده باشد، مسلماً اظهارات اروپايى ها در مونيخ بر پيچيدگى امور خواهد افزود، مگر اينكه همه گفته ها به مثابه چاشنى هاى يك تاكتيك سياسى باشد. در غير اين صورت مى توان گفت تلاش تيم رايس و محافظه كاران كاخ سفيد براى بازداشتن اروپا از تعامل وهمكارى با تهران در موضوع هسته اى تا اندازه اى به بار نشسته است. روزهاى آتى ونحوه پيشرفت مذاكرات ايران و اروپا پاسخ اين سؤال ها را روشن تر خواهد ساخت.
>سولانا: اگر ايران حاضر به شفاف سازى بيشتر نباشد همه زيان خواهيم كرد
روز گذشته مسؤول سياست خارجى اتحاديه اروپايى در كنفرانس مونيخ با اشاره به فعاليت هاى هسته اى ايران اظهار داشت: ايران حق برخوردارى از فعاليت هاى هسته اى صلح آميز را داراست. به گزارش مهر به نقل ازآسوشيتدپرس، «خاوير سولانا» مسؤول سياست خارجى اتحاديه اروپايى در كنفرانس امنيتى مونيخ با بيان اين مطلب افزود: منطقه در آستانه عارى شدن از تسليحات اتمى است، چيزى كه همه ما خواهان آن هستيم. سولانا همچنين خاطرنشان ساخت: طبيعى است كه ايران حق برخوردارى از فعاليت هاى هسته اى صلح آميز را داراست اما پيش ازآن ما بايد از صلح آميز بودن آن اطمينان حاصل كنيم. سولانا در مواضعى متفاوت با سياست سابق خود تصريح كرد: چنانچه ايران در خصوص فعاليت هاى هسته اى خود در سرازيرى قرار گرفته و حاضر به شفاف سازى بيشتر نشود اين مسأله براى ما، خاورميانه و خاور نزديك و حتى خود ايران بد است.
وى با يادآورى اين نكته كه مسأله هسته اى ايران از راه گفت وگوهاى ديپلماتيك حل و فصل مى شود، افزود: چنانچه ايران در انجام اين سلسله گفت وگوها هدفمند ظاهر نشود و درصدد رفع ابهامات به منظور دستيابى به موفقيت بر نيايد احتمال ارجاع پرونده هسته اى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل وجود دارد.
همچنين يوشكا فيشر وزير امور خارجه آلمان به تهران هشدار داد كه در صورت از سرگيرى غنى سازى اورانيوم، موضوع براى اقدامات احتمالى به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع مى شود.
> رامسفلد: رويكردهاى آمريكا و اروپا در قبال ايران يكى است
از جمله مقامهاى آمريكايى حاضر در مونيخ، رامسفلد وزير دفاع اين كشور بود. او در صحبتهاى خود گفت: آمريكا و اتحاديه اروپا درباره اين نظر كه نبايد به ايران اجازه توليد سلاح هسته اى را داد، سهيم هستند و رويكردهايشان براى اطمينان از عدم روى دادن چنين واقعه اى بسيار نزديك است.خبرگزارى فرانسه به نقل از دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا در كنفرانس امنيتى در مونيخ افزود: تفاوت چندانى ميان رويكردهاى آمريكا و اروپا درباره ايران وجود ندارد.وى بدون توجه به اين گفته مقامات ايران كه استفاده از سلاح هسته اى در دكترين نظامى ايران جايى ندارد، گفت: توافقى بسيار گسترده وجود دارد و آن اين است كه به نفع دنيا نيست كه ايران سلاح هسته اى داشته باشد.
خبرگزارى ياد شده همچنين به نقل از رامسفلد ادامه داد: آمريكا اميدوار است كه آلمان، فرانسه و انگليس در متقاعد ساختن ايران به محدود كردن برنامه هسته اى اش از طريق مذاكره با اين كشور به نتيجه برسند. وى افزود كه آمريكا و اتحاديه اروپا توافق دارند كه مسير كنونى برنامه هسته اى ايران چيزى نيست كه به ثبات در جهان منجر شود.
> مخالفت با پروژه راكتور آب سنگين ايران
اما رئيس اسبق آژانس انرژى اتمى ديروز يك پرونده خاص در ايران را مورد انتقاد قرار داد. هانس بليكس با اشاره به مجتمع آب سنگين اراك گفت: اين پروژه سوء ظن هاى قابل دركى را موجب شده است. بليكس افزود: ايرانى ها بايد متوجه شوند كه اگر آنها خواستار داشتن قابليت غنى سازى اورانيوم باشند، تنش ها در منطقه افزوده خواهد شد. در عين حال بليكس اذعان كرد: تاكنون ما هيچ مدركى نيافته ايم كه ايران طرحى براى ساخت سلاح هسته اى داشته باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

> توصيه به اعمال تحريم عليه ايران
در همين حال رويترز به نقل از رئيس كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا نوشت: واشنگتن بايد از رهبرى اروپا درباره برنامه هسته اى ايران قاطعانه حمايت كند. اين خبرگزارى انگليسى به نقل از سناتور جان مك كين، رئيس كميته نيروهاى مسلح سناى آمريكا كه در جمع خبرنگاران در كنفرانس امنيتى مونيخ صحبت مى كرد، افزود: اما بايد تعهداتى وجود داشته باشد كه در صورت شكست مذاكرات ايران - اروپا، اين مسأله را براى اعمال تحريم به سازمان ملل ببريم. آسوشيتدپرس نيز نوشت: اين سناتور جمهوريخواه آمريكايى به پيشنهاد ارائه مشوقهاى اقتصادى به تهران كه از سوى آلمان مطرح شد، پاسخى محتاطانه داد. مك كين گفت: بايد دقت كنيد كه به آنها براى در پيش گرفتن راهى كه قطعاً كل منطقه را بى ثبات مى كند، پاداش ندهيد.
> برنامه هسته اى و موانع پيش رو
ديروز همزمان با مخابره اخبار حواشى اجلاس مونيخ و مباحث مربوط به برنامه هسته اى ايران، ايرانيان از ضرورت فائق آمدن بر موانع و مشكلات پيش روى اين برنامه سخن گفتند از جمله اين مقامات اكبر هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه در جشنواره توليد ملى اظهار داشت: بايد موانع پيش روى پيشرفت خود را برداريم، مثل مسأله هسته اى كه قدرتهاى بزرگ در برابر ما سرسختانه مقاومت مى كنند، اما اين مسأله بايد بزودى حل شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18302

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام هاى مبهم اجلاس مونيخ به تهران، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016