پنجشنبه 29 بهمن 1383

سرانجام، افق روشن توافق پاريس پيدا شد!، بازتاب

با رد تقاضاي عضويت ايران در «WTO» براي بيست‌ودومين بار، انتشار نتايج گروه مشورتي «MAN» و نيز نزديك شدن روابط گروه مجاهدين خلق با دولت‌هاي اروپايي، افق روشن توافق پاريس كه مسئول پرونده هسته‌اي، روز جمعه وعده رويت آن را داده بود، با چند روز تأخير، پيدا شد.
يك كارشناس ارشد پرونده هسته‌اي و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «بازتاب» ضمن بيان اين مطلب افزود: در توافق پاريس در برابر امتيازات متعدد داده شده تيم مذاكره‌كننده به اروپا، سه امتياز عضويت ايران در «WTO»، عضويت ايران در گروه «MAN» و طرد مجاهدين خلق از سوي اروپا، امتيازات متقابل اروپا به جمهوري اسلامي عنوان شده است كه در چند روز اخير، با مشخص شدن وضعيت اين سه وعده اروپا، ميزان موفقيت توافق پاريس براي افكار عمومي آشكار شده است!

اين كارشناس ادامه داد: براي دومين بار پياپي پس از توافق پاريس، عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) رد شد و علاوه بر آن، نتايج فعاليت گروه «MAN» در چهارچوب پيشنهاد دبيركل آژانس براي تغيير در «NPT» مشخص شده است كه عليه موقعيت ايران در پرونده هسته‌اي مي‌باشد. همچنين گروه تروريستي مجاهدين خلق در ماه‌‌هاي اخير، روابط خود با كشورهاي اروپايي را نزديك‌تر ساخته و حتي سركرده‌ اين گروه در پارلمان اروپا نيز حاضر شده است؛ بنابراين، نه تنها سه امتياز وعده‌داده‌شده به ايران در توافق پاريس تحقق نيافته، بلكه اروپا در جهت عكس آن عمل كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين استاد دانشگاه در پايان توضيح داد: البته با پيشنهادهاي دبيركل براي تغيير در «NPT»، هدف اصلي اروپا از توافق پاريس، كه همان ايجاد وقفه و اختلال در پيشرفت برنامه‌هاي هسته‌اي ايران تا زمان تجديدنظر در «NPT» و ممنوع شدن فعاليت‌ها از سوي آژانس است، آشكار شده است و اكنون سؤال اساسي افكار عمومي اين است كه افق روشن توافقنامه پاريس، چگونه پيدا مي‌شود؟

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18404

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سرانجام، افق روشن توافق پاريس پيدا شد!، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016