سه شنبه 18 اسفند 1383

يزدي: ايران درشرايط برابر با آمريكا وارد مذاكره شود؛ صباغيان: شوراي نگهبان يا استعفا دهد يا دررويه گذشته خود تغيير ايجادكند، ايلنا

ابراهيم يزدي: تصميم گرفته ايم براي تحقق حقوق ملت در انتخابات شركت كنيم
محمد توسلي: حضور در انتخابات تلاش براي تقويت فرايند دموكراسي است ؛ مردم در انتخابات دور دوم شوراها خودزني كردند

تهران- خبرگزاري كار ايران

كنفرانس مطبوعاتي نهضت‌‏آزادي ايران، پيش از ظهر امروز با حضور ابراهيم يزدي, هاشم صباغيان و محمد توسلي از اعضاي شوراي مركزي اين حزب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا", در ابتداي اين كنفرانس مطبوعاتي، هاشم صباغيان، طي سخناني با اعلام كانديداتوري ابراهيم يزدي از سوي اين تشكل، اعلام كرد: نهضت آزادي ايران در بيانيه‌‏اي پيش‌‏شرط‌‏هاي يك انتخابات آزاد و سالم را اعلام مي‌‏كنيم و اگر اين پيش شرط‌‏ها محقق شود، نسبت به نام‌‏نويسي كانديداي خود اقدام خواهيم كرد.
وي افزود‌‏: نهضت‌‏آزادي ايران در جهت تقويت فرايند دموكراسي قدم برمي‌‏دارد و معتقد است كه مي‌‏توان در اين انتخابات با روش‌‏هاي صحيح، تغييرات اساسي در جامعه ايران ايجاد كرد.
در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي، دكتر ابراهيم يزدي در سخناني، نظام سياسي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران را بر پايه دو ركن جمهوريت و اسلاميت عنوان كرد و گفت: اگر جمهوريت نظام تحقق يابد، از آنجا كه 98 درصد مردم ايران مسلمان هستند، اسلاميت از طريق اراده مردم تحقق مي‌‏يابد.
وي با بيان اينكه جمهوريت به معناي حاكميت مردم است، گفت: قانون اساسي ما به صراحت اعلام داشته است كه هيچ‌‏كس حق ندارد حاكميت مردم بر سرنوشت خود را به نفع گروه يا جناح خاصي مصادره كند و اعمال حق حاكميت ملت بر حكومت منوط به شرايطي است همانطور كه انتخابات آزاد نيز شرايطي دارد.
وي به مقدمات يك انتخاب آزاد و سالم اشاره كرد و گفت‌‏: به موجب فصل سوم قانون اساسي، حقوق ملت بايد به طور كامل رعايت شود و از سوي ديگر ايران اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون‌‏ها و معاهدات پيوسته آن را امضا كرده است كه به موجب ماده 9 قانون مدني ايران اين معاهدات حكم قوانين اين سرزمين را دارند بنابراين دولت ايران بايد نسبت به رعايت مفاد اين اعلاميه و معاهدات آن اقدام كند.
يزدي افزود: برگزاري يك انتخابات آزاد بدون تحقق حقوق مردم يك افسانه است، مردم ايران با رفتارهاي گذشته حاكمان باور نخواهند كرد كه انتخابات آزادي روي خواهد داد بنابراين نهضت آزادي تصميم گرفته است، براي تحقق حقوق ملت و پي‌‏گيري آن در انتخابات حضور يابد كه اگر شرايط مندرج در بيانيه ما تحقق يابد، نسبت به مراحل بعدي اعلام نظر مي‌‏كنيم در غير اين صورت چنين انتخاباتي براي مردم ايران فاقد اعتبار خواهد بود.
وي در ادامه رفع توقيف از روزنامه‌‏هاي توقيف شده را از مصاديق يك انتخابات آزاد عنوان كرد و گفت‌‏: چطور مي‌‏خواهيم آزاد باشيم در حالي كه روزنامه‌‏هاي ما نتوانند حاكميت را مورد نقد قرار دهند، اين حق طبيعي مردم است كه از مسوولين خود سوال كنند و آنها نيز موظف به پاسخگويي هستند.
يزدي در ادامه به ديگر مصاديق برگزاري يك انتخابات آزاد اشاره كرد و گفت‌‏: بايد فشار بر روي احزاب سياسي برداشته شود چرا كه معيار آزادي سياسي در هر كشوري ميزان آزادي احزاب منتقد است، اگر احزابي همچون نهضت آزادي حق آزادي نداشته باشند، هيچ‌‏كس نمي‌‏تواند بپذيرد كه در ايران آزادي سياسي داريم.
دبير كل نهضت آزادي ايران با تأكيد بر اينكه زندانيان سياسي بايد آزاد شوند، گفت‌‏: ما امروز زنداني سياسي، دانشجو و حقوقدان داريم كه بدون محاكمه در دادگاه ذي‌‏صلاح و بدون حضور هيأت منصفه محكوم شده‌‏اند.
يزدي ادامه داد‌‏: اصل 56 قانون اساسي صراحت دارد كه حاكميت ملت در راستاي حاكميت الله است اما متاسفانه در طي سال‌‏هاي اخير روش‌‏ها و تفسيرهاي خاصي ارائه شد كه اين اصل را نقد كرده است، ما بر اين باوريم كه شوراي نگهبان حق چنين نظارتي را كه در گذشته اعمال كرده است، ندارد و اين شورا تنها بايد در فرايند انتخابات نظارت كند چنان كه از ابتدا نيز قرار بود شوراي نگهبان بر انتخابات نظارت كند تا مراجع ذي نفوذ دخل و تصرفي در انتخابات نكند اما اكنون مي‌‏بينيم كه اين شورا دامنه اختيارات خود را آنچنان گسترده كرده است كه انتخابات را از شكل يك انتخابات‌‏آزاد، خارج كرده است.
يزدي تاكيد كرد‌‏: طبق قانون اساسي همه افراد صلاحيت حضور در انتخابات را دارند مگر اينكه عدم‌‏صلاحيت آنها احراز شود اما متاسفانه در انتخابات مجلس هفتم، نزديك به 50 درصد كانديداها به دليل اينكه شوراي نگهبان اعلام كرد امكان احراز صلاحيت آنها وجود ندارد، رد صلاحيت شدند بنابراين رفتار شوراي نگهبان بايد اصلاح شود.
وي افزود: شوراي نگهبان در انتخابات گذشته نه تنها به تكليف قانوني خود عمل نكرد بلكه پا را فراتر گذاشته و موازين اسلامي را نيز زير پا گذاشت و به صدها شخصيت سياسي مذهبي نسبت‌‏هاي بي ديني و ارتداد داد در حالي كه نه تنها حاضر نشده‌‏اند مستندات ردصلاحيت خود را اعلام كنند بلكه در دادگاه‌‏هاي قوه قضايه نيز هرگز حاضر نشده‌‏اند مستندات خود را نسبت به شكايت‌‏هاي مطروحه از آنان ارايه كنند.
يزدي در ادامه با بيان اينكه شوراي نگهبان حاضر به پاسخگويي به هيچ مرجع و مقامي نيست، خاطر نشان كرد‌‏: شوراي نگهبان به دليل نوع رفتارهاي خود از عدالت خارج شده است و افراد اين شورا صلاحيت عضويت در اين شورا را ندارند و بايد استعفا دهند.
دبيركل نهضت آزادي ايران با اشاره به اينكه اگر پيش‌‏شرط‌‏هاي يك انتخابات آزاد و سالم فراهم شود، نه تنها اين شورا بلكه همه اين گروه‌‏ها در انتخابات شركت مي‌‏كنند و مردم را قانع به حضور در عرصه خواهند كرد، افزود‌‏: مردم نبايد اجازه دهند فاجعه شوراهاي شهر و روستا تكرار شود، در شرايطي كه فشارهاي خارجي بر جامعه ما رو به افزايش است، عقل سليم حكم مي‌‏كند تا قبل از آنكه برويم و با آمريكا به مصالحه بپردازيم، با ملت ايران كنار بياييم.
وي تأكيد كرد: تسليم شدن در برابر اراده ملي يك فرصت مناسب است كه اين فرصت مناسب در انتخابات آينده پيش روي ماست و
اگر حاكمان ما موقعيت را به خوبي تشخيص نداده و به اراده ملي بها ندهند، عواقب بدي به دنبال خواهد داشت.
يزدي، با بيان اينكه نهضت آزادي ايران به حكم وظيفه ملي و ديني، خود را موظف به حضور در انتخابات به شرط تحقق پيش‌‏شرط‌‏هاي يك انتخابات آزاد و سالم مي‌‏داند، گفت‌‏: اكنون نوبت حاكمان و مردم است كه مي‌‏خواهند چه واكنشي نشان دهند.
وي در پايان اظهار داشت: تجربه دو دوره رياست‌‏جمهوري خاتمي در برابر ماست، رئيس جمهوري كه پس از اين مدت اعلام مي‌‏كند رئيس‌‏جمهور در ايران در حال حاضر يك تداركاتچي است، بنابراين بايد معقولانه قدم برداشت.
در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي، محمد توسلي، عضو نهضت آزادي ايران در سخناني اظهار داشت: اولين سوالي كه بايد به صورت شفاف به آن پاسخ داد اين است كه چرا ما و ملت ما بايد در انتخابات شركت كنيم؛ در برابر اين سوال سه واكنش متفاوت وجود دارد, واكنش اول اين است كه عده‌‏اي شرايط موجود را نمي‌‏پسندند و معتقدند با تحريم انتخابات مي‌‏توان در جهت اصلاح وضع موجود قدم مثبتي برداشت.
وي افزود‌‏: واكنش دوم را كساني انجام مي‌‏دهند كه معتقدند بايد بدون قيد و شرط در انتخابات شركت كرد كه طبيعي است اين قشر جناح محافظه‌‏كار و اقتدارگرا و برخي از نيروهاي اصلاح‌‏طلب هستند.
توسلي تصريح كرد: واكنش سوم يا راهكار سوم كه نهضت آزادي آن را انتخاب كرده اين است كه نبايد نسبت به شركت در انتخابات بي‌‏تفاوت بود، اين واكنش‌‏ها مي‌‏تواند به اشكال مختلفي صورت گيرد و گام نخست اين است كه حضور در انتخابات، تلاش براي تقويت فرايند دموكراسي است اين سياستي است كه نهضت آزادي از سال 60 آن را انتخاب كرده است.
توسلي افزود‌‏: اگر شرايط مساعد شركت در عرصه انتخابات فراهم شود، آنگاه مي‌‏توانيم به نامزد مورد علاقه خود رأي دهيم.
عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با بيان اينكه در دوم خرداد 76 جمعي از فعالان سياسي در اعتراض به شوراي نگهبان يك رأي اعتراضي را در حمايت از خاتمي و برنامه‌‏هاي او دادند، گفت: راي اعتراضي هميشه يك راهكار دموكراسي در كشورهايي است كه دموكراسي در آن جا افتاده است.
وي در پايان تاكيد كرد: ملت ما در اين مقطع بايد راهكار مناسبي را نسبت به روند انتخابات, انتخاب كنند.

در ادامه كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران براي اعلام مواضع اين حزب در مورد انتخابات رياست‌‏جمهوري، ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي حل مشكلات بين ايران و آمريكا گفت: دولت آمريكا ادعاهايي در مورد ايران دارد و ايران هم داراي ادعاهاي جدي در مورد آمريكاست بنابراين براي حل و فصل اين مسائل طرفين بايد به طور مستقيم به گفت‌‏وگو بنشينند.

وي افزود: براي رفع اختلافات ايران و آمريكا نمي‌‏توان به دولت‌‏هاي واسط متوسل شد چرا كه تاريخ نشان مي‌‏دهد كه هر زمان كشور ثالثي واسطه ارتباط و مذاكره ميان دو كشور شود، تنها به تأمين منافع خود مي‌‏انديشد.
يزدي تصريح كرد: براي اينكه ايران بتواند مسأله خود را با آمريكا حل كند، قبل از هر چيز بايد سقف و كف مطالبات و انتظارات خود را مشخص كرده و بگويد كه حداكثر انتظاراتي كه از آمريكا دارد چيست و حداقل‌‏هايي را كه پايين‌‏تر از آن را نمي‌‏پذيرد مشخص كند.
وي با اشاره به شرايط متحول منطقه و با بيان اين مطلب كه در شرايط مناسب ايران مي‌‏تواند از موضع برتر مطالباتش را بيان كند، همچنان كه در حمله آمريكا به افغانستان اين موقعيت براي ايران به دست آمد كه متاسفانه آن را از دست داديم، گفت: اينكه در شرايط كنوني ايران زير فشار، مذاكرات را بپذيرد به مصلحت نيست.
يزدي با تاكيد بر اينكه معتقدم كه ايران بايد در شرايط برابر به طور مستقيم وارد مذاكره شود، گفت: يك ديپلماسي مقبول و معقول ايجاب مي‌‏كند كه هر دو دولت در چارچوب منافع ملي خود و در شرايط برابر براي كسب توافق به مذاكره بپردازند.
در ادامه اين كنفرانس هاشم‌ ‏صباغيان، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران در پاسخ به اين پرسش كه در صورت ردصلاحيت كانديداي اين حزب، چه رويه‌‏اي در پيش مي‌‏گيريد و آيا جهت ورود به قدرت اين استراتژي را در انتخابات مطرح كرده‌‏ايد، گفت: ما با اين اعلاميه بيان كرديم كه بايد يك تغيير اساسي در روش حاكمان به وجود آيد، شوراي نگهبان يا بايد استعفا دهد يا در رويه گذشته خود تغييرات اساسي اعمال كند.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه هيچ دليلي براي ردصلاحيت كانديداي ما وجود ندارد، چنين امري را مستمر نمي‌‏دانيم و در شرايط كنوني پاسخ‌‏دهي به اين سوال زود است.
صباغيان تاكيد كرد: با استفاده از قدرت جهت اصلاح امور تلاش مي‌‏كنيم اما هرگز هدف ما حضور در قدرت نيست بلكه ما خواهان ايجاد جامعه‌‏اي آزاد و صالح هستيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد توسلي، رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران نيز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراي شهر با وجود عدم اعمال نظارت استصوابي با عدم اقبال عمومي مواجه شد، اقبال مردم را در اين انتخابات نسبت به كانديداي حزب خود چگونه ارزيابي مي‌‏كنيد، گفت: ما در انتخابات گذشته از جمله شوراي شهر شركت كرديم و برگزاري چنين انتخاباتي را يك فرايند مثبت مي‌‏دانيم كه به همت نمايندگان مجلس ششم صورت گرفت.
وي افزود: براي اولين بار در انتخابات شوراي شهر، كانديداهاي نهضت آزادي ردصلاحيت نشدند اما به خاطر شرايط اجتماعي و بدبيني مردم نسبت به حاكمان و عدم اعتقاد مردم نسبت به اثر بخشي رأي‌‏شان به موفقيت نرسيديم.
توسلي خاطر نشان كرد: همان طور كه در بيانيه‌‏اي كه در آن زمان توسط نهضت آزادي ايران منتشر شد، اين مسأله را مطرح كرديم كه مردم با عدم حضور در انتخابات خودزني و هزينه‌‏هاي سنگيني را بر خود وارد كردند، امروز نيز اقدامات شوراي شهر تهران اين مسأله را مشخص كرده است كه چقدر چنين هزينه‌‏اي براي مردم سنگين بوده است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد، نهضت آزادي ايران انتخابات دوم خرداد را تحريم كرد اما مردم در اين انتخابات شركت كردند، بنابراين موضع‌‏گيري نهضت در اين دوره از انتخابات نيز مورد توجه مردم قرار نخواهد گرفت، گفت: ما در دوم خرداد به هيچ وجه انتخابات را تحريم نكرديم اما به دليل اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان مردم را نيز به شركت در انتخابات دعوت نكرديم.
به گفته وي، شركت مردم در انتخابات هفتمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري "نه" بزرگي بود به نامزد جناح محافظه‌‏كار كه به منظور حمايت از برنامه توسعه سياسي خاتمي انجام شد.
توسلي افزود: بنابراين جا دارد بار ديگر ضرورت شركت در انتخابات را متناسب با شرايط كنوني، مورد تأكيد قرار دهيم.
صباغيان نيز در اين مورد گفت: در دوره دوم كانديداتوري خاتمي، اعضاي نهضت آزادي در زندان بودند و نتوانستند مواضع خود را بيان كنند اما به هيچ وجه انتخابات را تحريم نكردند.

Copyright: gooya.com 2016