چهارشنبه 19 اسفند 1383

عبدالله مومني دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت: همچنان معتقديم كه شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را فراهم نمي‌‏كند، ايلنا

موضع‌‏گيري صريح دكتر يزدي حركتي پيشرو نسبت به ساير احزاب در انتخابات است

تهران- خبرگزاري كار ايران

به گفته دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در صورتيكه شروط مطرح شده از سوي دكتر يزدي و نهضت آزادي در انتخابات محقق نشود، انتخابات فاقد اعتبار خواهد بود.

عبدالله مومني در گفت‌وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه دفتر تحكيم وحدت همچنان معتقد است كه شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را فراهم نمي‌‏كند، گفت: در حالي كه بخشي از نخبگان از عرصه سياسي نااميد شده و كناره‌‏گيري كرده‌‏اند، دكتر ابراهيم يزدي حضور مشروط خود در انتخابات را اعلام كرده است و حضور خود را به شرط فراهم شدن مقدمات انتخابات آزاد مطرح كرده است. اين اقدام حركتي آوانگارد و پيشرو نسبت به ساير گروه‌‏ها و احزاب سياسي است كه سعي دارند نظر حاكميت را نسبت به خود جلب كنند تا زمينه‌‏هاي تأييد صلاحيت آنها از سوي نهادهاي حكومتي تأمين شود.
وي با مثبت ارزيابي كردن اظهارات يزدي مبني بر اينكه انتخابات بدون تحقق حقوق مردم، افسانه‌‏اي بيش نيست، تصريح كرد: اينكه دكتر يزدي نااميدي خود را از برگزاري انتخابات آزاد بيان كرده و پيش شرط‌‏هايي كه براي حضور خود مطرح كرده است، مسائلي نظير؛ آزادي مطبوعات، آزادي بيان، ‌‏آزادي زندانيان سياسي و... است كه همگي جزء خواسته‌‏هاي دموكراتيك مردم مورد تأييد دانشجويان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، ادامه داد: اقدام دكتر يزدي نسبت به ساير كانديداها يك گام جلوتر است و از شفافيت بيشتري برخوردار است كه مي‌‏تواند باعث شكسته شدن قطب‌‏بندي كاذب موجود و ايجاد فضاي واقعي مناسب شود.
مومني خاطرنشان كرد: دكتر يزدي و نهضت آزادي ايران بايد مشخص كند كه با چه ساز و كارهايي مي‌‏خواهند، زمينه تحقق پيش‌‏شرط‌‏هاي مطرح شده را فراهم كنند، چرا كه اگر امكاناتي براي تحقق آنها نداشته باشد، اين اقدام نيز نمي‌‏تواند راهگشا باشد.

Copyright: gooya.com 2016