پنجشنبه 20 اسفند 1383

مديرمسئول نامه مجددا احضار شد، شرق

در پى احضار دو هفته پيش كيوان صميمى مديرمسئول «نامه» وى طى احضاريه جديدى به دادسرا خوانده شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19169

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مديرمسئول نامه مجددا احضار شد، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016