چهارشنبه 3 فروردین 1384

متن کامل گزارش نهایی کنفرانس انرژی هسته ای برای قرن 21 در پاریس، مهر

کنفرانس بین المللی انرژی هسته ای برای قرن 21 طی روزهای دوشنه و سه شنبه ، 21و 22 مارس 2005 در پاریس و با مشارکت تعداد زیادی از وزرا و شخصیت های برجسته 74 دولت و ده سازمان بین المللی برگزار گردید.
به گزارش خبرنگارخبرگزاری مهر از پاریس ، این کنفرانس بوسیله آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) و با مشارکت سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و همچنین آژانس انرژی هسته ای این سازمان (NEA) و به میزبان دولت فرانسه برگزار شد.

از مهمترین مباحث مطرح در این کنفرانس ، مباحث مربوط به سیاستهای آتی انرژی هسته ای ، و در عمل برای تمرین و تحلیل ظرفیت های مشترک منابع این انرژی در جهت نیازهای فراوان قرن جاری با رعایت نیازها و حساسیت های اجتماعی بود.

بسیاری از دیدگاههای متفاوت در طول 2 روز کنفرانس مطرح گردید. در حقیقت این کنفرانس مجال مشترک و مناسبی برای طرح دیدگاههای مختلف در موارد زیر بود.

- هر دولتی در تعریف سیاست ملی خود در زمینه انرژی ، همراه با رعایت چارچوبها و وظایف بین المللی آزاد است.

- قابل دسترسی بودن این انرژی برای توسعه انسانی ضروری است.

- سلامت محیط زیست ، شامل اقدام عملی برای کاهش آلودگی هوا و آگاهی مشترک از خطرات جهانی تغییرات آب و هوایی ، ملاحظاتی جدی هستند که از سوی همه دولتها باید مورد اهتمام قرار گیرند.

- محدودیت منابع مختلف انرژی احتیاج به منابع پایدار انرژی و منابع الکتریکی درمناطق مختلف جهان را در قرن 21 حیاتی ساخته است، همراه با این نیاز موضوع بهره انرژی تثبیت شده ، محدودیت آلودگی هوا و تولید گازهای گلخانه ای مورد اعتنا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر از پاریس ، طیف گسترده ای از نظرات در این کنفرانس مطرح گردید و بسیاری از شرکت کنندگان بر این نکته تاکید داشتند که انرژی هسته ای می تواند با ایجاد بسترهای مشترک همکاری ، زمینه های توسعه پایدار جهانی در قرن 21 را فراهم کند. آنهم برای گسترده وسیعی از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه و در فهرستی چنین:

- انرژی هسته ای آلودگی هوا و همچنین گازهای گلخانه ای تولید نمی کند.

- انرژی هسته ای یک فناوری اثبات شده است که هزینه استفاده از الکتریسته را برای شرکتها و جامعه کم می کند و متوسط قسمت انرژی تولیدی آن نسبت به دیگر منابع دارای صرفه اقتصادی قابل توجهی است.

- انرژی هسته ای، مزیت امنیت منابع تغذیه و پایداری بهای انرژی را نسبت به منابع فسیلی تولید انرژی دارا است.

- انرژی هسته ای همچنین می تواند توزیع متوازنی را نسبت به تولید آبی و هیدروژنی انرژی پرتابل بدست دهد.

در ادامه گزارش نهایی کنفرانس انرژی هسته ای برای قرن 21 آمده است :

به هر حال خاطرنشان می کند که شرایط و در خواستهای زیر برای انرژی هسته ای ضروری است.

1- همه کشورها باید خودشان را به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای به عنوان تهدیدی علیه صلح جهانی پایبند بدانند. برای بهره بردن از منافع انرژی صلح آمیز هسته ای و فناوری های وابسته مطابق با حقوق بین المللی ، کشورها باید به تعهدات بین المللی خودشان ، شامل پادمانهای آژانس هسته ای ( IAEA) ، پیمان NPT ، و مراقبت های ویژه فیزیکی مواد و تجهیزات و صادرات آنها و رژیم های حقوقی وابسته به NPT پایبند باشند. همچنین کلیه عملیات و یا انتقال مواد و تجهیزات باید به نحوی صورت گیرد که در دو موضوع غنی سازی و بازپردازش مواد امکان استفاده غیر صلح َآمیز از میان برود.

2- برای رسیدن به بالاترین سطح ایمنی هسته ای ، کشورهایی که برنامه توسعه انرژی هسته ای دارند باید در یک پروسه و فرآیند همکاری مشترک بین المللی به فهم و درک مشترک در این زمینه برسند.

3- دولتها باید نهایت مراقبت ها را در مورد ایمنی مواد و فرآورده های هسته ای و چینش آنها معمول بدارند.

4- راه حل هایی برای مدیریت ایمن سوختهای مصرف شده و زباله های رادیو اکتیو وجود دارد. راه حل های فنی این مسئله با انجام تحقیقات و توسعه آن به پسماند های سطح بالا، سطح پایین و متوسطه بدست می آید و در این راه ، اجرای این امور باید در شبکه فرآینده توسعه ملی که کاملا به حقوق و نیازهای شهروندان آگاه است، بصورت پذیرد.

دولتها نسبت به راه حل های اطمینان بخشی برای مدیریت پسماندهای سوخت هسته ای وظیفه مند و پاسخگو باشند و باید اطمینان دهند که استفاده از انرژی هسته ای هیچ خطری برای نسل های آینده تولید نمی کند.

5- برنامه های تحقیق و توسعه انرژی هسته ای در سطح جهان اکنون با توجه به منافع فراوان آن ، نظیر صرفه بلند مدت اقتصادی ، ایمنی ، مدیریت پسماند و پیمان NPT در جریان است. دولتها می توانند و باید توسعه پایدار خود را در این محدوده روشن سازند و آماده پاسخگویی به نیازها و ملاحظات جامعه باشند و برای رسیدن به یک موقعیت ویژه برای هردولت به گفتگو بنشینند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاری مهر از پاریس در انتهای این گزارش آمده است: آژانس بین المللی انرژی اتمی نقش اساسی را در تسهیل و توسعه و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بر عهده دارد، در جهت اطمینان بخشی و صلح آمیز بودن روش مفاهمه را برای کمک به دولتها در جهت دستیابی به بالاترین سطح ایمنی و سلامت ادامه دهد و همکاری های بین المللی درجهت عدم اختفای فعالیت های هسته ای را تشویق کند.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و آژانس هسته ای وابسته به آن نیز نقش مهمی در رعایت ملاحظات مربوط به انرژی هسته ای بوسیله تحلیل های علمی محکم دارند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19634

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل گزارش نهایی کنفرانس انرژی هسته ای برای قرن 21 در پاریس، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016