یکشنبه 7 فروردین 1384

نمود عيد نوروز در پايگاه هاي اينترنتي كانديداها، حمید هراثی

بعضي كانديداها نهايت استفاده را از فرا رسيدن سال نو كرده و ضمن انتشار پيام تبريك به مناسبت سال جديد شعارها و برنامه هاي خود را در قالب اين پيام ها براي ساختن آرمان شهر های خود ساماندهی كرده اند
در شرايطي كه به علت تعطيلات نوروزي، رسانه هاي مکتوب مانند روزنامه ها در سكوت خبری هستند اينترنت و رسانه هاي ديجيتالي به عنوان به روزترين رسانه وارد عرصه شده و رسالت اطلاع رساني را به دوش مي كشند.
تعطيلات نوروزي امسال هم كه با فاصله كمي از بزرگترين رويداد خبري سال 84 در حال سپري شدن است مزيد بر علت شده تا كانديداها و احزاب مختلف براي بقا در كورس رقابت با ساير كانديداها به ابزارهاي رسانه اي جديد روي آورند و فعاليت هاي انتخاباتي خود را در دنياي اينترنت ادامه دهند .آنها خود را ملزم و منحصر به استفاده از ابزار رسانه اي سنتي نکرده و با ورود به دنیای تبلیغات مدرن(اینترنت) فعالیت های خود را ساماندهی مي کنند چه اینکه آنان به وضوح می دانند ایستا بودن یعنی رفتن یکسره به تعطیلات تاریخی.
از ديگر علل گرايش كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري به اينترنت شايد تاثير مثبت القاي نوگرايي و توجه خاص به IT به عنوان رمز توسعه تكنولوژيك و اقتصادي كشور در اذهان عموم جامعه باشد كه كانديداها را حتي شايد عليرغم ميل باطني ملزم به روي آوردن به اين عرصه كرده است.
به هر حال در اين دوره انتخابات ما شاهد آن هستيم كه اينترنت و رسانه هاي ديجيتال به عنوان عرصه رقابت سياسي جايگاه ويژه اي پيدا كرده و اغلب كانديداها با ايجاد مراكز اطلاع رساني سعي بر برجسته ساختن شعارها و فعاليت هاي خود در بين مخاطبان رسانه هاي ديجيتال دارند.
كليه احزاب بر اين باورند كه رسانه يك ابزار قدرت براي پيشبرد اهداف مشخص است و مي توان با كمك رسانه و برجسته سازي چهره ها گام موثري در جهت رسيدن به هدف نهايي تعريف شده برداشت و دراین بین اينترنت كم هزينه ترين و بي دردسرترين گزينه است كه نه تعطیلی دارد و نه تنگنا های محدود کننده جغرافیایی.
در حال حاضر سايت هاي انتخاباتي كانديداها براي انعكاس فعاليت ها و سخنراني ها و شعارهاي آنها فعاليت بدون وقفه اي دارند و آنطور كه مشخص است تعطيلي روزنامه ها طي روزهاي اخير بر شدت فعاليت اين پايگاه هاي اطلاع رساني افزوده است.
گفتني است بعضي كانديداها نهايت استفاده را از فرا رسيدن سال نو كرده و ضمن انتشار پيام تبريك به مناسبت سال جديد شعارها و برنامه هاي خود را در قالب اين پيام ها براي ساختن آرمان شهر های خود ساماندهی كرده اند.
در اين ميان دكتر مصطفي معين ضمن تبريك سال نو به مردم ايران، كليه اقشار جامعه را به شركت در انتخاب آگاهانه در انتخابات رياست جمهوري دعوت كرده است، مهندس مهرعليزاده هم در سال جديد آرزوي تحقق شعارهاي انتخاباتي خود را از قبيل ايجاد رفاه و آرامش براي مردم دارد.
مهدي كروبي هم با تبريك سال نو براي هموطنان آرزوي آرامش و براي كشور آرزوي پيشرفت و آباداني دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

البته گويا فرا رسيدن سال نو تاثير چنداني در پايگاه هاي اطلاع رساني محسن رضايي و ولايتي نداشته اند و اين سايت ها همانند سال 83 تنها به انعكاس سخنراني ها و برنامه هاي اين كانديداها پرداخته اند.
دكتر قاليباف هم در سال جديد ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن نوروز به ملت ايران از اين مردم بعنوان بزرگترين پشتيبان در همه عرصه ها ياد كرده است .
دكتر تولكي هم در سال جديد آرزوي شادكامي براي ملت ايران را دارد.
نكته حائز اهميت اينجاست كه هر يك از اين پايگاه هاي اطلاع رساني تنها با محوريت يك كانديداي مشخص فعالت دارند و همين عامل باعث شده تا مخاطبان مجبور شوند در مقام مقايسه برآيند و عملكرد كانديداها را نقد كنند و براي شركت در انتخابات به جمع بندي برسند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19826

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمود عيد نوروز در پايگاه هاي اينترنتي كانديداها، حمید هراثی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016