دوشنبه 8 فروردین 1384

مبارزات درون جناحى عليه لاريجانى شدت گرفت، ايران

گروه سياسى : انتخاب على لاريجانى از سوى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب اسلامى به عنوان كانديداى نهايى جناح اصولگرا به رشته گوناگونى از واكنش هاى حزبى و رسانه اى منجر شده است. در حالى كه برخى از كانديداها و رقيبان درون تشكيلاتى لاريجانى منتظر واكنش رسمى گروههاى سياسى حامى خود به اين اقدام شوراى هماهنگى هستند، محافل خبرى - رسانه اى نزديك به محسن رضايى يكى از كانديداهاى اصولگرايان ديروز جبهه اى جديد در انتقاد از لاريجانى گشود. پايگاه رسانه اى حامى رضايى به گشودن پرونده عملكرد على لاريجانى و منسوبانش در نهادهاى مختلف حكومت مبادرت كرد. سايت بازتاب با اين پرسش كه رئيس جمهور مطلوب برخى محافل غربى كيست كارنامه مديريتى على لاريجانى را كارنامه اى ناكام ارزيابى كرد و در عين حال اين انتقاد را متوجه جناح لاريجانى كردكه به دنبال زدوبند در سياست خارجى با بلوك غرب بويژه انگليس است. بازتاب اضافه كرد كه على لاريجانى به دليل ارتباطات علنى برادرش با محافل غربى بويژه ديپلماتهاى لندن راه مصالحه با انگليس را پيش خواهد گرفت. به نوشته بازتاب با توجه به سابقه طولانى و البته سياه بريتانيا درباره مسائل ايران از زمان قاجار تا به امروز، يكى از پرسش هاى اساسى مردم ايران در آستانه انتخابات رياست جمهورى اين است كه موضع انگلستان در قبال اين انتخابات ، چيست؟ اين منبع نوشت: در انتخابات پيش روى رياست جمهورى با توجه به وضعيت منطقه، طرح هاى آمريكا براى خاورميانه و بسيارى ديگر از متغيرها، فرد مطلوب براى انگلستان و بالطبع آمريكا، فردى است كه كاملاً سرسپرده و مطيع جناحى باشد كه «نيك براون» در هشت سال پيش تلاش كرد با نمايندگانش زد و بند كرده و معامله كند. بازتاب در ادامه ويژگى ها و كارايى لاريجانى را به چالش كشيده و نوشته است: لندن به فردى تمايل دارد كه فاقد سابقه مديريتى قدرتمند و موفق باشد. كسى كه از نفوذ و اقتدار لازم در حوزه مسؤوليت هاى قبلى خود برخوردار نبوده و به قول معروف كسى حرفش را نمى خوانده است. چه بسا اين فرد متدين، انقلابى، مهربان و ... هم باشد و افكار خوبى هم داشته باشد ولى مسأله اين است كه رياست جمهورى با مديريت گروه علمى در دانشگاه فرق مى كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سياست با فلسفه فرق مى كند. وى افزود: دشمنان ملت ايران ذره اى به ظاهر شعار و رنگ و لعاب افراد براى تصدى مسؤوليت بها نمى دهند - هرچند ما را به اين بيراهه كشانده اند كه به اين مسائل بها بدهيم - آنها جوهره، توانايى ها، سوابق، عزم و اهداف كلان مردان را مى نگرند و اگر رقيبى يا انزجارى باشد، از آن مايه مى گيرد نه از اين قبيل شعارها. وى در پايان گفت: اى كاش شوراى محترم نگهبان كه معتقد به احراز صلاحيت داوطلبان است، به جاى تعقيب اين كه چقدر فلانى ملتزم به نوافل و مستحبات است، اين خصوصيت ها را در مردان رياست جمهورى جستجو مى كرد تا هر كسى وارد اين عرصه نشود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19848

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مبارزات درون جناحى عليه لاريجانى شدت گرفت، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016