چهارشنبه 10 فروردین 1384

فراخوان دعوت به تظاهرات "جمهورى اسلامى نه، جمهورى آرى" اول آوريل در بروكسل

فراخوان دعوت به تظاهرات "جمهورى اسلامى نه، جمهورى آرى"
در برابر شوراى اتحاديه اروپا(٭) در شهر بروكسل (بلژيك)
١٢ فروردين ١٣٨٤، اول آوريل ٢٠٠٥، ساعت ١٣ (يك بعد از ظهر)

هموطنان!

با تجمع و تظاهرات در مقابل شوراى اتحاديه اروپا در روز ١٢ فروردين، روز همه پرسى به منظور اخذ مشروعيث و رسميت بخشيدن به نظام جمهورى اسلامى، بانگ اعتراضى و آزاديخواهانه مردم ايران را در نفى جمهورى اسلامى و در دفاع از جمهوريت، استقلال، آزادى، جدائى دين از دولت، و عدالت اجتماعى به گوش جهانيان برسانيم.

كميته كارزار مشترك ١٢ فروردين
فروردين ماه ١٣٨٤
٢٩ مارس ٢٠٠٥

(٭) آدرس محل تظاهرات: تجمع در فاصله ١٣ تا ١٤ عصر در قسمت اول خيابان لا لوا:
La rue de la Loi (Zone des libres expressions)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ساعت ١٤ عصر حركت به سوى ميدان ژان رى (Place Jean Rey) با عبور از ميدان شومان (Rond-Point Schuman) و خيابانهاى فروسار (rue Froissart) و ژوست ليپز (Rue Juste Lipse). در فاصله ساعت ١٤ تا ١٦ در ميدان ژان رى (La Place Jean Rey) تجمع ادامه خواهد يافت.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19955

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فراخوان دعوت به تظاهرات "جمهورى اسلامى نه، جمهورى آرى" اول آوريل در بروكسل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016