چهارشنبه 10 فروردین 1384

اطلاعيه جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران ـ بلژيک پيرامون تظاهرات 12 فروردين در بروکسل

به اطلاع هم ميهنان مي رسانيم که جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران ـ بلژيک که يکی از نيروهای تشکیل دهنده کمیته کارزارمشترک 12 فروردین، برای برگزاری تظاهرات مرکزی در بروکسل بود، به دلیل پیش امدن مشکلاتی، از ترکيب نيروهای دعوت کننده کنار کشيده است.
" جمعيت " که از ابتدا در جلسات نيروهای شرکت کننده حضورومشارکت فعال داشت، مي کوشيد که قطعنامه مشترک برای اکسیون مرکزی در بروکسل به گونه ای نوشته و تنظيم شود که طیف هر چه وسيع تری از نيروهای جمهوري خواه دمکرات و ازادی خواه کشور را دربرگيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

" جمعيت " تمام تلاش خود را دراین مدت به کار برد تا در تنظیم قطعنامه به دلیل وجود گرایشات فکری متنوع جمهوری خواهی از فرمول بندی، کلمات و واژه هایی استفاده کند که هر چه بیشر موجب نزدیکی و اشتراک نحله های جمهوری خواه شود و حرکت اعتراصی 12 فروردین که قرار است زیرشعارمرکزی " جمهوری اسلامی نه، جمهوری اری" برگزار شود تنها در انحصار یک طیف از جمهوری خواهان قرارنکیرد. متاسفانه پیرامون یک سری مسائل از جمله فرمول بندی در مورد مسائل قومی توافق حاصل نشد. و بدین طریق جمعیت مجبور شد که از ترکيب کمیته کارزار مشترک 12 فروردین کنار به کشد. علیرغم اختلافات به وجود امده ، ما برای برگزارکنندگان اکسیون 12 فروردین در بروکسل ارزوی موفقیت داریم. در ضمن تلاش جمعیت همچنان در جهت نزدیکی و پیوند جریان های متنوع جمهوری خواهی ادامه خواهد یافت و امید این داریم که تلاش های جمهوری خواهان روزی به سرانجام برسد .

جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران ـ بلژيک
28.03.05

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19950

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جمعيت دفاع از جبهه جمهوری و دمکراسی در ايران ـ بلژيک پيرامون تظاهرات 12 فروردين در بروکسل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016