یکشنبه 14 فروردین 1384

رئيس كميته سياست خارجي مجلس هفتم: ايران با اولتيماتوم به اروپا فعاليت غني‌سازي اورانيوم را از سر گيرد، خبرگزاري فارس

رئيس كميته سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به عدم جديت اروپاييها در رسيدن به تفاهم با ايران، جمهوري اسلامي ايران بايد با اولتيماتوم به اروپا، فعاليت غني‌سازي اورانيوم را شروع كند.

منوچهر متكي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس با اظهار تاسف از روند مذاكره اروپاييها با ايران در خصوص فعاليت هسته‌اي، گفت: در دور اخير مذاكرات ايران و اروپا، متاسفانه كشورهاي اروپايي جديت لازم براي رسيدن به تفاهم مورد نظر را از خود نشان نداند.
وي با بيان اينكه كشورهاي اروپايي به تعهدات خود در غالب توافقنامه پاريس عمل نكردند، افزود: ادامه اين روند در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي براي كشورمان فرصت سوزي ارزيابي مي‌شود.
به گفته عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي علت اين برخورد كشورهاي اروپايي فشار پذيري آنان از سياست‌هاي آمريكاست.
متكي اضافه كرد: با توجه به روند جاري، جمهوري اسلامي ايران بايد با يك اولتيماتوم به كشورهاي اروپايي فعاليت غني‌سازي اورانيوم را از سر گيرد در غير اينصورت بايد پاسخگوي تبعات احتمالي منفي و احيانا جبران ناپذير آن باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس كميته سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ادامه روابط جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اظهار داشت: بعنوان يك عضو اين آژانس حق برخورداري از فناوري هسته‌اي را براي خود قايل هستيم بنابراين عضويت ما در آژانس از يك سو به معناي تداوم تعهد ما در صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي و از سوي ديگر تعهد آژانس بر تاكيد به حق جمهوري اسلامي ايران در برخورداري از فناوري هسته‌اي از جمله بومي‌سازي چرخه سوخت و غني‌سازي اورانيوم نيز مي‌باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20069

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رئيس كميته سياست خارجي مجلس هفتم: ايران با اولتيماتوم به اروپا فعاليت غني‌سازي اورانيوم را از سر گيرد، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016