دوشنبه 15 فروردین 1384

احتمال حضور خاتمي در آيين‌ خاكسپاري پاپ، خبرگزاري فارس

احتمال حضور سيد محمد خاتمي در آئين‌خاكسپاري پاپ ژان پل دوم كه اواخر اين هفته برگزار مي‌شود، افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس ، با توجه به سفر فرداي رئيس جمهوري به اروپا كه طي اين سفر سه روزه از اتريش و فرانسه ديدن مي‌كند، همزماني اين سفر با آئين‌خاكسپاري پاپ ژان پل دوم باعث گرديده كه رئيس‌جمهوري كشورمان به طوراحتمالي در اين آئين‌خاكسپاري كه در آن جمع كثيري از رهبران و روساي جمهوري كشورهاي جهان حضور دارند شركت كند.
رئيس‌جمهوري در دوران رياست جمهوري خود به ايتاليا سفر كرد و در واتيكان حضور يافت و با پاپ ژان پل دوم ديدار كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هنوز زمان و مكان دقيق آئين‌ خاكسپاري پاپ مشخص نشده است ولي اگر اين مراسم در روزهاي چهارشنبه يا پنجشنبه اين هفته انجام گيرد حضور رئيس‌جمهوري ايران در اين آئين حتمي است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20100

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال حضور خاتمي در آيين‌ خاكسپاري پاپ، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016