پنجشنبه 18 فروردین 1384

تسليت نهضت آزادي ايران به مناسبت درگذشت پاپ «ژان پل دوم» رهبر فقيد كاتوليك‌هاي جهان، نهضت آزادي ايران

NEhzat Azadi - Pap.JPG

بسمه تعالي

1910
16/1/1384

روز سه شنبه 16 فروردين سال 1384 آقاي دكتر ابراهيم يزدي به همران چند تن از اعضاي نهضت آزادي ايران در سفارت واتيكان حضور پيدا كرده و ضمن امضاي دفتر يادبود و تقدير از تلاشهاي انساني ايشان در راستاي صلح و امنيت جهاني و همچنين ايجاد تفاهم بين مسيحيان و مسلمانان و گفتگوي بين اديان آسماني، مراتب تسليت خود و ساير اعضاي نهضت آزادي ايران را به اين مناسبت به همه مسيحيان جهان به ويژه هم‌ميهنان مسيحي كاتوليك ابراز داشتند.

روابط عمومي
نهضت آزادي ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20214

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تسليت نهضت آزادي ايران به مناسبت درگذشت پاپ «ژان پل دوم» رهبر فقيد كاتوليك‌هاي جهان، نهضت آزادي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016