پنجشنبه 18 فروردین 1384

خاتمي به منظور شركت درمراسم تدفين پاپ، پاريس را به مقصد رم ترك كرد، ايرنا

پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۱/۱۸‬
خارجي. فرانسه. ايران. خاتمي. سفر.

سيد محمد خاتمي رييس جمهوري اسلامي ايران صبح پنج شنبه درراس يك هيات بلند پايه به منظور شركت درمراسم تدفين "پاپ ژان پل دوم" رهبرفقيد كاتوليك هاي جهان ، پاريس را به مقصد رم ترك كرد.

رييس جمهوري اسلامي ايران هنگام ترك پاريس، پايتخت فرانسه درفرودگاه اورلي ازسوي مقامات رسمي فرانسه بدرقه گرديد.

سيد محمد خاتمي در سفر دو روزه خود به فرانسه، درهمايش گفت وگوي تمدنها در مقر سازمان علمي ، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل متحد" يونسكو" ، سخنراني كرد.

دراين همايش كه رييس جمهوري الجزاير و درحدود ‪ ۳۰۰‬تن از شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي جهان شركت داشتند ، دست آوردهاي پنج ساله طرح گفت وگوي تمدنها مورد بررسي قرارگرفت.

رييس جمهوري اسلامي ايران همچنين عصرسه شنبه گذشته با "ژاك شيراك" رييس جمهوري فرانسه درمحل كاخ اليزه ديدار و پيرامون مناسبات ايران و فرانسه و تحولات خاورميانه گفت و گو كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين دومين سفر رييس جمهوري كشورمان به فرانسه بود. اولين سفر رسمي خاتمي به فرانسه به آبان ماه سال ‪ ۱۳۷۸‬برمي گردد.

سيد محمدخاتمي درسفرسال ‪ ۱۳۷۸‬خود به پاريس درخصوص ايده گفت و گوي تمدنها دريونسكو سخناني ايراد و پيشنهاد سال گفت و گوي تمدنها را براي سال ‪ ۲۰۰۱‬ميلادي ارايه كه از سوي سازمان ملل مورد استقبال قرار گرفت.

رييس جمهوري اسلامي درسفردو روز گذشته خود به پاريس ، علاوه بر ملاقات با ژاك شيراك ، با وزيركشورفرانسه، رييس جمهوري الجزاير ، رييس سازمان كنفرانس اسلامي و نيز جمعي از فرهيختگان و روشنفكران درپاريس ديدار و گفت وگو كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20226

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمي به منظور شركت درمراسم تدفين پاپ، پاريس را به مقصد رم ترك كرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016