شنبه 20 فروردین 1384

دو عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نسبت به عدم واكنش زنان مجلس هفتم به اخراج يك خبرنگار زن اظهار تعجب كردند، ايلنا

دو عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نسبت به عدم واكنش زنان مجلس هفتم به اخراج يك خبرنگار زن اظهار تعجب كردند
تهران- خبرگزاري كار ايران

"فاطمه راكعي" و "شهربانو اماني"؛ دو عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نسبت به عدم واكنش فراكسيون زنان مجلس هفتم به اخراج خبرنگار "ايلنا" از مجلس اظهار تعجب كردند.

اماني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" در اين مورد، گفت: از آنجا كه علي‌‏نژاد يك خبرنگار زن است، فراكسيون زنان مجلس بايد در جهت روشن شدن و تعديل اين قضيه فعاليت مي‌‏كرد.
وي با بيان اين كه اخراج خبرنگار توسط مجلسي كه بايد خانه ملت باشد و مورد نظارت مستقيم مردم قرار بگيرد و از انتشار حقوق نمايندگان و اخبار داخلي خود بيم نداشته باشد، دون شأن مجلس است، افزود: كلماتي كه به عنوان دلايل اخراج اين خبرنگار به كار برده شده است، داراي بار معنايي و حقوقي است و نمايندگان با اين اقدام جايگاه مجلس را تنزل دادند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فاطمه راكعي؛ عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نيز ضمن اعتراض به اخراج خبرنگار پارلماني "ايلنا" از مجلس، خواستار عذرخواهي نمايندگان از ملت و جامعه خبرنگاري شد كه از تريبون به هتك حرمت اين خبرنگار پرداختند.
وي با تشكر از شيرين عبادي جهت برعهده گرفتن وكالت مسيح علي‌‏نژاد؛ خبرنگار پارلماني ايلنا، گفت: كليه خبرنگاران زنان و انديشمندان مي‌‏خواهم اخراج زني كه جهت فرهنگ‌‏سازي و خبر رساني تلاش كرده است را، محكوم كنند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20311

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو عضو فراكسيون زنان مجلس ششم نسبت به عدم واكنش زنان مجلس هفتم به اخراج يك خبرنگار زن اظهار تعجب كردند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016