یکشنبه 21 فروردین 1384

عبدالله مومني: اعضاي فعلي مجموعه تحكيم نبايد در ستادهاي انتخاباتي كانديداها فعال شوند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت گفت: براساس اصول پذيرفته شده در دفتر تحكيم وحدت، اعضايي كه اكنون در مجموعه تحكيم فعاليت دارند نبايد در ستادهاي انتخاباتي كانديداها فعال شوند.

عبدالله مومني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با بيان اين مطلب كه دفتر تحكيم وحدت همانگونه كه از آغاز اعلام كرده است قصد معرفي كانديدا ندارد، گفت: مجموعه تحكيم در عرصه انتخابات به بحث در مورد كانديداها و مصاديق نخواهد پرداخت و تمام اركان اتحاديه اين اصل را پذيرفته و به آن التزام دارند به گونه‌‏اي كه حتي انجمن‌‏هايي كه موضعي متفاوت از اكثريت اتحاديه دارند، اين اصل را پذيرفته و آن را رعايت مي‌‏كنند.
وي افزود: آنچه براي ما مهم است اين است كه اعضاي فعلي انجمن‌‏هاي اسلامي به اصول كلي پذيرفته شده ملتزم باشند چرا كه از نظر ما امكان ندارد كه برخي از اعضا در دفتر تحكيم وحدت و احزاب سياسي و ستادهاي انتخاباتي كانديداها به صورت هم زمان فعال باشند.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اينكه دفتر تحكيم وحدت مجموعه‌‏اي از پايين به بالاست كه هيچ نيازي به اعمال رفتار تحكم‌‏آميز ندارد، تاكيد كرد: البته اين اصول نبايد به گونه‌‏اي مطرح شود كه جنبه تحكمي داشته باشند چرا كه زبان جريان دانشجويي زبان تحكم نيست بلكه زبان منطق و استدلال است و آنچه از نظر ما بايد نصب‌‏العين همه اعضاي اتحاديه باشد، توجه به عقل جمعي و رعايت قواعد دموكراتيك است البته اين مساله به معناي كنار گذاشتن كساني كه گرايش‌‏هاي متفاوتي از اكثريت مجموعه دارند، نيست.
مومني خاطرنشان كرد: عمده نگراني فعالان دانشجويي اين است كه مبادا اعضاي فعلي مجموعه، به جاي اينكه رفتار خود را با پارادايم‌‏هاي غالب جريان دانشجويي تنظيم كنند، آنها را با رويكرد احزاب سياسي منطبق سازند.
وي با بيان اين مطلب كه در حال حاضر نگاه جريان دانشجويي به بحث انتخابات، نگاهي مثبت نيست، ادامه داد: نگاه جريان دانشجويي فراتر از اشخاص و كانديداهاست چرا كه اين جريان معتقد است، بايد مسائل را در سطح كلان‌‏تر بررسي كرد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت يادآور شد: ما نگران آن هستيم كه عده‌‏اي عنوان طيف علامه دفتر تحكيم وحدت را كه تاكنون هزينه فراواني براي آزاديخواهي و دموكراسي‌‏خواهي پرداخته است، به نفع حزب خاصي مصادره كنند.
وي در خصوص مصوبه اخير مجمع عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير كبير مبني بر لغو عضويت اعضاي انجمن اسلامي در صورت فعاليت در ستادهاي انتخاباتي كانديداها، اظهار داشت: اين مصوبه مصوبه‌‏اي است كه اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير به صورت داوطلبانه آن را تصويب كرده‌‏اند و دفتر تحكيم وحدت هيچ رويكرد تحكمي و از بالا نسبت به مجموعه انجمن‌‏هاي اسلامي عضو اتحاديه ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مومني با تاكيد بر اينكه اين مجموعه به صورت آگاهانه مسير خود را انتخاب كرده است، گفت: هيچ نيازي به رفتار تحكيم‌‏آميز در مجموعه تحكيم وحدت وجود ندارد چرا كه اعضاي آن به دليل حضور، فعاليت و تجربه خود در اين مجموعه رويكرد آگاهانه‌‏اي نسبت به مسائل دارند و در مورد انتخابات هم به اين نتيجه رسيده‌‏اند كه شركت در انتخابات نمي‌‏تواند خواسته‌‏هاي آنها را محقق كند.
وي با بيان اينكه مطرح كردن دغدغه‌‏هاي ما ناظر به سوء استفاده برخي افراد از جايگاه دانشجويي است، گفت: مخاطب ما در اين گونه مباحث هرگز اعضاي انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه‌‏ها نيستند.
مومني تصريح كرد: دفتر تحكيم وحدت مجموعه‌‏اي از پايين به بالاست كه هر تصميم‌‏گيري در آن، ناشي از رأي و خواست انجمن‌‏هاي اسلامي عضو اتحاديه است و شوراي مركزي اتحاديه خود را موظف مي‌‏داند كه رفتارهايش را با مجموعه انجمن‌‏هاي اسلامي عضو اتحاديه تنظيم كند.
وي گفت: اگر اعضاي برخي از انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان به نتيجه‌‏اي متفاوت از رويكرد فعلي جريان دانشجويي در مورد انتخابات رسيده‌‏اند، اينكه از عنوان جريان دانشجويي به نفع حزب و گروهي استفاده كنند، اخلاقي نيست.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در پايان تاكيد كرد: رايزني‌‏هاي صورت‌‏گرفته نشان مي‌‏دهد كه شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در راستاي خواسته‌‏هاي بدنه دانشجويي گام برمي‌‏دارد و هيچ فاصله‌‏اي ميان خواست انجمن‌‏هاي اسلامي عضو اتحاديه و عملكرد شوراي مركزي وجود ندارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20351

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عبدالله مومني: اعضاي فعلي مجموعه تحكيم نبايد در ستادهاي انتخاباتي كانديداها فعال شوند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016