جمعه 26 فروردین 1384

محمدعلي دادخواه: يك نوجوان زير 18 سال اعدام مي شود، از قوه قضائيه خواستار توقف اجراي اين حكم هستيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو كانون مدافعان حقوق بشر از اجراي اعدم يك نوجوان 16 ساله در روز يكشنبه در زندان اصفهان خبر داد.
محمدعلي دادخواه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، به جلسه فوق العاده روز گذشته جامعه وكلاي دادگستري اشاره كرد و گفت: مطابق آمارهايي كه سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي منتشر كردند، ميزان اعدام هاي ايران در رديف دوم جهاني پس از چين قرار گرفته است، خودگرايي ايجاب مي‌‏كند كه سعي كنيم از مواردي كه سازمان‌‏هاي جهاني به سمت ما نشانه رفته‌‏اند، رها شويم.
وي تصريح كرد: كنوانسيون حمايت از حقوق كودك به همه دولت‌‏ها توصيه كرده است كه با توجه به تعيين سن اطفال در 18 سالگي از اعدام اشخاص كمتر از 18 سال جلوگيري كنند كه متأسفانه اين معيار مورد پذيرش جهاني در محاكم ما مورد توجه واقع نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادخواه افزود: بر همين اساس جامعه وكلاي دادگستري روز گذشته جلسه فوق العاده تشكيل داد و نسبت به ابعاد اين موضوع بررسي‌‏هاي گسترده‌‏اي كرد و نهايتاً بيانيه‌‏اي منتشر كرد كه در آن بيانيه به دو نكته تأكيد كردند، يكي؛ اين كه از مسئولين قوه قضاييه خواستار شدند كه از اعدام طفل جلوگيري كند و از سوي ديگر از مجلس تقاضا داشتند كه با تصويب قانوني هر نوع حكم اعدام براي اطفال كمتر از 18 سال را ممنوع كنند كه محاكم در هنگام صدور حكم نتوانند مستند و مجوزي جهت صدور حكم براي اشخاص زير 18 سال داشته باشند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21070

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدعلي دادخواه: يك نوجوان زير 18 سال اعدام مي شود، از قوه قضائيه خواستار توقف اجراي اين حكم هستيم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016